ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Gemeente Oegstgeest zijn wij op zoek naar een Programmamanager omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Wordt jij enthousiast van complexe en integrale vraagstukken in de politiek bestuurlijke context en een betrokken omgeving? Dan ben jij wellicht degene die in Oegstgeest komende periode aan de slag kan met de invoering van de Omgevingswet. Gelet op de naderende implementatie van de Omgevingswet en omdat we binnen de gemeente niet over voldoende mankracht beschikken zijn we op zoek naar jou als Programmamanager voor deze opdracht.

De functie:
Als Programmamanager Omgevingswet geef je sturing aan de integrale implementatie van de Omgevingswet in beleid, regelgeving en uitvoering binnen de gemeentelijke organisatie. Je neemt de leiding, stelt prioriteiten met de bestuurders en het team en bewaakt de integrale uitvoering van diverse projecten onder het programma om de programmadoelstellingen te behalen. Jij zorgt er binnen dit project voor dat de organisatie wordt voorbereid op deze nieuwe wet en andere manier van werken. Daarnaast ben je ervaren in burgerparticipatie, communicatie met interne en externe partners, en bewaak je de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening van het programma. Uiteraard beschik je over ruime kennis van de Omgevingswet en hebt ervaring in de implementatie daarvan als programmamanager. Je werkt nauw samen met de projectmanager omgevingsvisie.

Jouw takenpakket bevat onder meer:
- herijking van het huidige projectplan(nen): definitie van het resultaat, de processtappen , de organisatie en de benodigde middelen;
- aansturing van een interne projectgroep
- opdrachtgever voor externe bureaus;
- aansturing van de deelprojecten die bijdragen aan de invoering van de Omgevingswet zorgdragen voor afstemming en uitwisseling;
- Samenwerking met de projectmanager omgevingsvisie, deze heeft een zelfstandige verantwoordingslijn naar ambtelijke opdrachtgever en het bestuur;
- het adviseren over opgave-overstijgende vraagstukken en het vertalen van bestuurlijke uitgangspunten en besluiten naar acties;
- het initiëren, regisseren en inspireren vanuit je rol als programmamanager waarbij je de omgeving meeneemt om tot gedeelde ambities en gedragen besluiten te komen;
- Betrekken van het bestuur. Zorgen voor participatie van de gemeenteraad in dit proces.
- Ondersteunen van een omslag ter behoeve van integraliteit binnen de organisatie.

Gemeente Oegstgeest:
Oegstgeest is een levendig en groen dorp; centraal gelegen in de Leidse regio en de Randstad. Met een gunstige ligging ten opzichte van de grote steden, het strand en grenzend aan het Groene Hart, biedt het een goede balans tussen dorps karakter en stedelijke vitaliteit. Ook met haar bloeiend verenigingsleven, de vele activiteiten en de goede voorzieningen, biedt Oegstgeest haar ruim 23.000 inwoners waaronder veel expats uit alle werelddelen, jong en oud, een aantrekkelijke woon- en werkklimaat met volop mogelijkheden voor recreatie. Wonen, werken en leven gaan hier als vanzelfsprekend samen. Werken voor een gemeente betekent dat je een bijdrage levert aan de diensten die de gemeente haar burgers levert. Omdat we als gemeente Oegstgeest nogal wat eisen stellen aan die diensten leggen we de lat ook voor onze medewerkers hoog. Speerpunten voor onze manier van werken zijn: integraliteit van beleid, communicatie met en dienstverlening aan burgers en een optimale bedrijfsvoering.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (WO werk en denkniveau).
2. Je hebt ervaring met de rol van programmamanager binnen het ruimtelijk domein.
3. Je hebt ervaring inzake de implementatie van de Omgevingswet.
4. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring binnen een politiek bestuurlijke organisatie.
5. Je bent een stevige persoonlijkheid die goed kan omgaan met belangentegenstellingen en hebt aantoonbaar ervaring met (burger)participatietrajecten

Competenties:
- Je bent sterk proces georiënteerd in een politiek bestuurlijke omgeving,
- Je schakelt gemakkelijk tussen adviserende en coördinerende rollen.
- Je communiceert soepel en hebt inzicht in gemeentelijke opgaven zoals burgerparticipatie.
- Je bent een netwerker die verbindingen legt tussen interne en externe partners en graag in regionale verbanden werkt.
- Je kunt goed leidinggeven. U hebt oog voor de kennis en kunde van anderen en weet dit op een juiste manier in te zetten.
- Je kunt bestuurlijke besluitvorming makkelijk vertalen naar programmastappen en concrete acties.
- Je kunt goed samenwerken binnen uw eigen team en met andere disciplines op verschillende niveaus.
- Je hebt een goed ontwikkeld analytisch/conceptueel denkvermogen.
- Je bent besluitvaardig.
- Je hebt goed inzicht in de inhoudelijke kant van de opdracht; De implementatie van de omgevingswet.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Oegstgeest
Startdatum: 16 maart 2020
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 04/05-03-2020 evt. 2e gesprek op: 09-03-2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: programma, manager, omgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Oegstgeest
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
16 maart 2020
referentie:
ITC-ICBO04871
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
14-02-2020 19:36:17