ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente De Bilt zijn wij op zoek naar een Programmamanager Regionale Informatievoorziening.

Omschrijving opdracht:
- Je geeft leiding aan een programma met regionale, gezamenlijke projecten en activiteiten zoals verwoord in de Visie digitale gemeenten van de toekomst. Dat betekent leiding geven aan een programma met regionale, gezamenlijke projecten en activiteiten rondom applicatieharmonisatie, service level management, functioneel beheer, leveranciers- en inkoopmanagement, datagericht werken, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, governance, risico management en verdere digitalisering.
- Je projectgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemende partners, die bezig zijn met het vormgeven, uitwerken en implementeren van onderdelen van de i-samenwerking. Denk hierbij aan informatiemanagers, informatie adviseurs, ICT-regisseurs, CISO’s, functioneel beheerders, etcetera. Je inspireert en stimuleert hen bij het verder ontwikkelen van de i-samenwerking.
-Je werkt in nauwe afstemming met de managers en/of directeuren die bij de aangesloten gemeenten en sociale dienst verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening en die gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de ontwikkelingen in de regionale informatievoorziening.
-Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren en vormgeven van een goede i-samenwerking. Dit leidt onder andere tot het goed kunnen uitoefenen van onze opdrachtgeversrol richting onze ICT samenwerkingspartner RID Utrecht.
-Vanuit het partnerschap zoek je actief naar samenwerking met de RID. Je betrekt hen bij informatievoorzieningsvraagstukken waar nodig en houdt vinger aan de pols met betrekking tot de geleverde dienstverlening.
-Je verantwoordt je financiële en inhoudelijke taakstelling aan het collectief van gemeentesecretarissen.
-Je bent strategisch partner van de directies op programma’s als innovatie, digitalisering en data gedreven werken.
-Je hebt een externe blik en brengt de buitenwereld naar binnen.

Omschrijving opdrachtgever:
De gemeenten De Bilt, Baarn, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug werken samen aan hun informatievoorziening. Gezamenlijk leveren zij dienstverlening aan ca 200.000 inwoners. De organisaties zijn gezamenlijk eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Informatie Dienst Utrecht (RID). De RID voorziet in een werkende infrastructuur en ICT-oplossingen.
Visie Digitale gemeenten
De regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening krijgt vorm op basis van de net geformuleerde visie Digitale gemeenten van de toekomst. In deze visie op onze informatievoorziening staan onze inwoners centraal. Onze ambitie is om de kansen die digitalisering bieden maximaal te benutten en zo (mede) een bijdrage te leveren een gezonde leefomgeving.

We volgen hiermee de Digitale agenda 2024.

De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan in een razend tempo. De regionale samenwerking groeit hierin mee. Namens het gemeenschappelijk directeuren overleg van de samenwerking in regionale informatievoorziening (GDO) zoekt de gemeente De Bilt daarom een programmamanager die ons helpt bij de verdere inrichting van onze regionale informatievoorziening én mede vormgeeft aan onze toekomstige i-samenwerking.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Programma- Transitie- of Implementatiemanager.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opzetten en aansturen van programma’s en/of projecten op het gebied van informatievoorziening/informatiemanagement.
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met veranderprocessen op het gebied van informatievoorziening/informatiemanagement.
3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Programma- Transitie of Implementatiemanager bij een overheidsorganisatie.
4. Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol bij een gemeentelijke organisatie.
5. Een afgeronde opleiding in de richting van bedrijfskunde/bedrijfsinformatie of bestuurlijke informatiekunde.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: De Bilt
Startdatum: 01 augustus 2022
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden
Inzet: 24 - 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30 juni 2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken zijn gepland op donderdag 7 juli 2022 van 09.00 uur tot 12.30 uur bij de gemeente Soest.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Programmamanager Regionale InformatievoorzieningOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
De Bilt
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01 augustus 2022
referentie:
ITC-ICAP15155
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
23-06-2022 09:28:13