Programmamanager Omgevingswet, Baarn

Omschrijving:
Voor Gemeente Baarn zijn wij op zoek naar een Programmamanager Omgevingswet.

Omschrijving opdrachtgever:
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn kent een programmastructuur, bestaande uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein.

Omschrijving opdracht:
Voor de implementatie van de Omgevingswet zoekt de gemeente Baarn een programmamanager die de diverse programmaonderdelen coördineert, aanstuurt en zo nodig bijstelt. De implementatie van de Omgevingswet wordt door jou als programmamanager samen met projectleiders voor de diverse programmaonderdelen en de betrokken medewerkers uitgevoerd. Als programmamanager begeleid je de invoering van de Omgevingswet procesmatig en mogelijk op onderdelen inhoudelijk. Het programma kent de wettelijk verplichte onderdelen: Omgevingsvisie, Omgevingsplan en de aanpassing van de informatievoorziening om op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) te kunnen. Daarnaast zijn er veranderingen die niet zozeer verplicht zijn, maar wel noodzakelijk om in de geest van de Omgevingswet te kunnen werken. Het gaat dan om houding en gedrag, het omgaan met initiatieven en het vormgeven van een dialoog met de samenleving en de competenties die dit van de medewerkers vraagt. Het resultaat van het programma is dat wij 1 januari 2021 met vertrouwen met de Omgevingswet aan de slag kunnen. Voor ons heeft het opstellen van de Omgevingsvisie en de aanpassing van de informatievoorziening op de DSO op dit moment prioriteit.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden staan in het teken van het doel om de Omgevingswet in 2021 in de gemeente ingevoerd te hebben. De werkzaamheden zijn:
- Je werkt in een programmateam en fungeert als contactpersoon;
- Je neemt de gemeentelijke en bestuurlijke organisatie mee in het implementatietraject en legt procesmatige en inhoudelijke verbindingen tussen de diverse opgaven en vraagstukken;
- Je zorgt voor de opstart, aansturing / coördinatie en afronding van de diverse programmaonderdelen;
- Je verdiept je in de actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en vertaalt dit naar concrete doelstellingen of acties;
- Je neemt deel aan externe netwerken, bent alert op nieuwe landelijke informatie en verzorgt presentaties;
- Je stemt af met de opdrachtgever (teammanager ontwikkeling Ruimte & Omgeving) en het managementteam over de strategie en de benodigde capaciteit en prioriteiten.

Werkdagen:
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

VOG:
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding;
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmanager bij een gemeente.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in de richting Planologie, Bestuurskunde, Organisatiekunde of Recht
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager bij een gemeente in de afgelopen 8 jaar
3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het realiseren van organisatorische veranderopgaven
4. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met de Omgevingswet
5. Je hebt aantoonbare werkervaring met (burger)participatie en interactie met belanghebbenden (College en Raad, inwoners, bedrijven)

Competenties:
- Je bent communicatief sterk
- Je bent onderhandelingsvaardig
- Je bent politiek sensitief
- Je kunt verbanden leggen en bruggen bouwen tussen partijen met verschillende belangen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Baarn
Startdatum: 1 juni 2019
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: gemiddeld 18 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: woensdag 29 mei 2019 van 15.00 uur tot 17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: programma, manager, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Baarn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC- ICBO02233
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
16 uur
publicatiedatum:
10-05-2019 13:23:34
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures