ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Servicepunt71 zijn wij op zoek naar een Programmamanager Maatschappelijke Zorg.

Omschrijving opdracht:
Per sub regio binnen Holland Rijnland wordt op basis van het regionale uitvoeringsprogramma een plan van aanpak opgesteld om invulling te geven aan de lokale & sub regionale opgaven. Ook voor de Leidse Regio is er een uitvoeringsagenda beschikbaar. We zoeken dan ook iemand die hier vol energie en inspiratie mee aan de slag gaat en de ambities zoals verwoord in deze agenda realiseert.

Omschrijving werkzaamheden:
- Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg Leidse.
- Sturing geven aan het projectteam: sturen op samenhang, inhoud en tempo, besluiten nemen over geschilpunten.
- Opstellen van voortgangsrapportages en andere documentatie, het organiseren van een communicatiestructuur passend bij de projectstructuur.
- Aansturen en motiveren van leden van het projectteam.
- Beheer van het projectbudget.
- Participeren en een actieve bijdrage leveren aan de regionale projectgroepen maatschappelijk zorg Holland Rijnland.
- Informeren en het voorleggen van adviezen en besluiten aan managers en bestuurders van de Leidse regio.
- Periodiek informeren van managers en bestuurders zowel inhoudelijk als procesmatig.

Gewenst profiel:
- Aantoonbare actuele kennis heeft van de transformatieopgave in het sociaal domein met affiniteit voor Maatschappelijke Zorg (inclusief wonen).
- Recente ervaring heeft met het aansturen van projectteams.
- Gevoel heeft bij de diversiteit van belangen en rollen van betrokken partijen zoals zorgaanbieders, gemeenten, cliënten en corporaties en de gemeentelijke dynamiek binnen de Leidse regio. De voorkeur gaat sterk uit naar een kandidaat met een actueel netwerk in de Leidse Regio en/of Holland Rijnland.
- Aantoonbare ervaring heeft met de vertaalslag van de beleidsopgave op het gebied van maatschappelijke zorg naar de praktijk en vice versa.
- Snel en praktisch kan schakelen tussen verschillende rollen, thema’s en betrokken actoren.
- Ervaring heeft in sturing op complexe samenwerkingsprocessen tussen gemeenten.
- Gevoel heeft voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.
- Een verbindende persoonlijkheid met relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor.

Omschrijving opdrachtgever:
Binnen de Leidse regio werken vijf gemeenten samen op het gebied van de Maatschappelijke Zorg. Het betreft de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. Binnen de Leidse regio werken we samen om de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven van inwoners, ondernemers en instellingen te verbeteren.
Kenmerkend voor de Leidse regio is de diversiteit in omvang en aard van de verschillende gemeenten. Er zijn sterk verstedelijkte gebieden en ook dorpskernen. Daarnaast ligt de Leidse regio op een knooppunt van verschillende regionale verbanden. Leiden is daarnaast momenteel nog centrumgemeente voor de taken in het kader de Maatschappelijke Zorg. Voor deze complexiteit dient oog te zijn bij de uitwerking van de opgave van de Maatschappelijke Zorg.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar per genoemde startdatum en uitgevraagde werkuren per week.
2. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het onderwerp Maatschappelijke Zorg en WMO vanuit een gemeentelijke context.
3. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het leiden van complexe programma’s.
4. Je hebt aantoonbare ervaring met regionale en sub regionale vraagstukken binnen het sociaal domein.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Leiden
Startdatum: 03-05-2021
Duur: 21 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-04-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 19/20-04-2021

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Programmamanager Maatschappelijke Zorg, Programmamanager, Maatschappelijke, Zorg, Programma, ManagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Leiden
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
03-05-2021
referentie:
ITC-ICG08390
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
08-04-2021 14:06:40