Programmamanager Bodycams en Portofonie, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager Bodycams en Portofonie.

Omschrijving opdrachtgever:
Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte is dé centrale handhaving directie voor de openbare ruimte in Amsterdam. Van Amsterdam, voor Amsterdam. Onze visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor TH& OR bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'Portofonie' implementeert een nieuw en uniform communicatie systeem voor het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht. Het project Bodycams beoogt met de invoering van bodycams voor handhavers in de openbare ruimte de veiligheid van deze groep medewerkers op straat te verhogen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
Als Programmamanager Bodycams en Portofonie ben je verantwoordelijk voor business, inhoudelijke en beheersmatige planning, sturing en bewaking van de projecten Bodycams en Portofonie. Belangrijkste aspecten hierbij zijn: stakeholder management, aansturen projectteams, begeleiden van de aanbestedingen, communicatie naar de organisatie en belanghebbenden en financieel beheer van de projecten.

Over de projecten:
In het project Bodycams zullen handhavers in de operatie worden uitgerust met bodycams. Bodycams zullen onderdeel uit gaan maken van de standaard uniformuitrusting van de handhaver. Dit zal middels een aanbesteding moeten worden gerealiseerd. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van gemeente Amsterdam voert momenteel de onderzoek evaluatie uit. Het College B&W doet aanbevelingen op basis van het evaluatierapport aan de Raad over verdere voortzetting van het gebruik van bodycams bij handhaving Amsterdam. Project Portofonie realiseert toekomstbestendige uniforme radiocommunicatievoorzieningen voor alle BOA's in de openbare ruimte. Hiertoe worden de bestaande producten en diensten vervangen, de procedures en werkwijzen van verschillende bedrijfsonderdelen geharmoniseerd en beheer en support opnieuw ingericht. Dit alles moet aansluiten bij de koers die door de directie Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte vanaf 2019 is ingezet en omvat onder meer het aansluiten van de voorziening op de nieuwe meldkamer.
- Je legt verantwoording af aan de respectievelijke stuurgroepen.
- Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor het opstellen van bestuurlijke voortgangsrapportages en voorbereiden bestuurlijke besluitvormingstrajecten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Opleveren van/participeren bij het opstellen van de volgende Projectvoorstellen, Businesscases en Beheerplannen.
- Voorbereiden stuurgroepen en afstemmen doelstellingen, eisen en wensen met stakeholders.
- Begeleiden en aansturen van de projectteams Portofonie en Bodycams.
- Bewaken van de planning en de voortgang van de op te leveren mijlpalen.
- Bewaken van geldende regels, richtlijnen, procedures en voorschriften die de gemeente Amsterdam hanteert voor dergelijke projecten.
- Begeleiden van de business kant van de aanbesteding, onder meer het opleveren van: programma's van eisen, prijsmodel, beschrijving van de dienst, etc.
- Contracteren en coördineren van de werkzaamheden van de externe leveranciers, en betrokken afdelingen binnen de gemeente Amsterdam.
- Behartigen van de 'Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte' belangen vanuit afstemmende rol met de andere G4 gemeenten.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over hbo werk- en denkniveau.
4. Je hebt in de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het aansturen van multi-disciplinaire projectteams vanuit de rol van projectleider.
5. Je hebt in de laatste 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als programmamanager binnen een organisatie die zich bezig houdt met openbare orde & veiligheid.
6. Je hebt in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar kennis en ervaring opgedaan met aanbestedingstrajecten.
7. Je hebt in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met portofonie oplossingen.
8. Je hebt in de laatste 4 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met het gebruik van camera beelden in de openbare ruimte.
9. Je hebt in de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met mobiel handhaven binnen een G4 gemeente.
10. Je hebt in de laatste 8 jaar minimaal 5 jaar kennis opgedaan van bestuurlijke processen en het werken binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
11. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het toepassen van IV / ICT oplossingen binnen het domein openbare orde en veiligheid.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van en ervaring met handhaving in de openbare ruimte.
2. Je hebt ervaring met privacywetgeving inzake camerabeelden.
3. Je hebt kennis van en ervaring met portofonie en meldkamer oplossingen.
4. Je hebt ervaring met het toepassen van verschillende werkvormen om resultaat te halen uit bijeenkomsten.
5. Je hebt kennis van en ervaring met CityControl van Sigmax.

Competenties:
- Hands on mentaliteit
- Flexibele instelling onder andere t.a.v. de werkzaamheden
- Teamspeler
- Communicatief vaardig in woord en geschrift
- Bestuurlijke sensitiviteit

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-09-2019
Duur: 01-09-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb na week 30/31

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Programmamanager Bodycams en Portofonie, Programmamanager, Bodycams, PortofonieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2019
referentie:
ITC-ICI02900
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 16:46:56