ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Programmamanager Alle Zaken Digitaal (AZD).

Omschrijving opdrachtgever:
Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaatgeneraal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal.

De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Beschrijving directie/afdeling:
Het arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving. De organisatie van het parket bestaat uit vier afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, Interventies & Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag. Het parket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen, daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek.

Omschrijving opdracht:
Het arrondissementsparket Den Haag heeft de ambitie om op korte termijn volledig digitaal te werken met haar strafdossiers. Met dit doel zijn het programma AZD (Alle Zaken Digitaal) en verschillende deelprojecten binnen het parket gestart. Een integrale aanpak en programmasturing ontbreekt echter nog. De externe programmamanager wordt gevraagd de lopende en nieuwe projecten met elkaar te verbinden en de implementatie op een integrale, programmatische wijze te managen.

Werkzaamheden:
De kandidaat zal de volgende werkzaamheden gaan uitvoeren:
- Het managen van het implementatietraject en bijbehorende (deel)projecten

De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
- Het programma AZD voor het AP Den Haag bestaat onder meer uit het opschalen en volledig verwerken van de (standaard) zaakstromen in GPS, de ingebruikname van de GPS-modules voor Onderzoeken en Bijzondere Raadkamer, de verwerking van complexe zaken en ondermijningszaken in GPS en de uitfasering van Compas. Een aantal (deel)projecten is daartoe reeds in gang gezet. Op managementniveau zijn al projectverantwoordelijken aangewezen voor verschillende (deel)projecten die samenhangen met AZD. De programmamanager AZD richt een integrale projectstructuur in die deze deelprojecten verbindt en zorgt ervoor dat de doelstellingen van de verschillende projecten smart worden geformuleerd en samenkomen in een overall implementatieplan. Aandachtspunten hierbij zijn:
a. Projectstructuur met actieve participatie vanuit de organisatie
b. Procesbeschrijvingen
c. Testmogelijkheden van de nieuwe applicaties
d. Opleidingen voor gebruikers
e. Cultuurverandering van papier naar digitaal en creëren draagvlak
f. Afspraken met partijen binnen de strafrechtketen (politie, rechtspraak, ICT)
- De projectmanager stelt een planning op en stuurt op de voortgang van het programma als geheel en bewaakt de voortgang op de verschillende deelprojecten en de samenhang hiertussen conform de in het implementatieplan gestelde mijlpalen. De projectmanager wordt hierbij ondersteund door de deelprojectleiders. Ook is diverse documentatie reeds beschikbaar.
- De projectmanager rapporteert tweewekelijks aan het bestuur/MT en geeft waar gewenst presentaties of verdere toelichting.

Buiten scope van de opdracht valt:
De programmamanager stuurt vanuit het programma en niet vanuit een lijnverantwoordelijkheid.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16-24 uur per week voor de periode van de opdracht en mogelijke verlenging.
2. Je hebt een afgeronde opleiding op HBO/WO.
3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het managen van ICT-implementatieprojecten voor digitalisering van ketenprocessen binnen de (rijks)overheid.
4. Je hebt minimaal 5 jaar succesvolle ervaring als programmamanager in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen, met daarbinnen ketenorganisaties met een diversiteit aan belangen en werkwijzen.
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als programmamanager binnen de strafrechtketen.
6. Je bent Prince2 Practitioner en/of P3O Practitioner gecertificeerd en heeft deze methode(s) aantoonbaar succesvol ingezet in projecten binnen de (rijks)overheid.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent op korte termijn (bij voorkeur 1-15 september) beschikbaar.
2. Je hebt kennis en ervaring met de primaire werkprocessen binnen de strafrechtketen.
3. Je hebt kennis en ervaring met het bedrijfsprocessensysteem GPS.

Competenties:
- Inlevingsvermogen in de business
- Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden
- Gedreven en doortastend
- Bruggenbouwer tussen business en ICT
- Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit

Interviewcriteria:
- Kandidaat weet snel d e kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen
- Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten
- Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig
- Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-09-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: 4 maanden
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 06-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: programma, manager, ict , digitaliseringOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-09-2020
referentie:
ITC-ICBO06136
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
30-07-2020 22:28:28