Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT33585
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 1 september 2020
Einddatum: 31 december 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16-24
Intakegesprek: Week 33
Sluitingsdatum: Vrijdag 7 augustus om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Programmamanager Alle Zaken Digitaal (AZD) voor 16 tot 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Het arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving. De organisatie van het parket bestaat uit vier afdelingen, te weten: Beleid & Strategie, Interventies & Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. De circa 380 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio Den Haag.

Het parket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen, daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek.

Het arrondissementsparket Den Haag heeft de ambitie om op korte termijn volledig digitaal te werken met haar strafdossiers. Met dit doel zijn het programma AZD (Alle Zaken Digitaal) en verschillende deelprojecten binnen het parket gestart. Een integrale aanpak en programmasturing ontbreekt echter nog. De externe programmamanager wordt gevraagd de lopende en nieuwe projecten met elkaar te verbinden en de implementatie op een integrale, programmatische wijze te managen.

Taken/werkzaamheden:

Het managen van het implementatietraject en bijbehorende (deel)projecten.
De volgende taken en verantwoordelijkheden worden onderkend:
Het programma AZD voor het AP Den Haag bestaat onder meer uit het opschalen en volledig verwerken van de (standaard) zaakstromen in GPS, de ingebruikname van de GPS-modules voor Onderzoeken en Bijzondere Raadkamer, de verwerking van complexe zaken en ondermijningszaken in GPS en de uitfasering van Compas. Een aantal (deel)projecten is daartoe reeds in gang gezet. Op managementniveau zijn al projectverantwoordelijken aangewezen voor verschillende (deel)projecten die samenhangen met AZD. De programmamanager AZD richt een integrale projectstructuur in die deze deelprojecten verbindt en zorgt ervoor dat de doelstellingen van de verschillende projecten smart worden geformuleerd en samenkomen in een overall implementatieplan. Aandachtspunten hierbij zijn:

Projectstructuur met actieve participatie vanuit de organisatie
Procesbeschrijvingen
Testmogelijkheden van de nieuwe applicaties
Opleidingen voor gebruikers
Cultuurverandering van papier naar digitaal en creëren draagvlak
Afspraken met partijen binnen de strafrechtketen (politie, rechtspraak, ICT)
De projectmanager stelt een planning op en stuurt op de voortgang van het programma als geheel en bewaakt de voortgang op de verschillende deelprojecten en de samenhang hiertussen conform de in het implementatieplan gestelde mijlpalen. De projectmanager wordt hierbij ondersteund door de deelprojectleiders. Ook is diverse documentatie reeds beschikbaar.

De projectmanager rapporteert tweewekelijks aan het bestuur/MT en geeft waar gewenst presentaties of verdere toelichting.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16-24 uur per week voor de periode van de opdracht en mogelijke verlenging.
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO/WO.
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het managen van ICT-implementatieprojecten voor digitalisering van ketenprocessen binnen de (rijks)overheid.
Je hebt minimaal 5 jaar succesvolle ervaring als programmamanager in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen, met daarbinnen ketenorganisaties met een diversiteit aan belangen en werkwijzen. .
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager binnen de strafrechtketen.
Je bent Prince2 Practitioner en/of P3O Practitioner gecertificeerd en je hebt deze methode(s) succesvol ingezet in projecten binnen de (rijks)overheid.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt kennis van en ervaring met de primaire werkprocessen binnen de strafrechtketen.
Je hebt kennis van en ervaring met het bedrijfsprocessensysteem GPS.

Competenties:

Communicatief vaardig: ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn
Secuur
Aanpassingsvermogen: zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken
Stressbestendig: meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen
Flexibel: kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
01-09-2020
referentie:
ITC-BTIT33585
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
30-07-2020 16:44:54