ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmamanager.

Opdrachtomschrijving
De opdracht wordt gekenmerkt door:
-strategische (beleids)advisering een complex organisatie overstijgend tot gemeente overstijgend onderwerp.
-grote zelfstandigheid en gericht op de lange termijn.
-een hoog politiek en maatschappelijk afbreukrisico met uitstraling op organisatie overstijgend tot gemeente overstijgend niveau.
-een speelveld op bestuurlijk en het hoogste ambtelijke niveau.
-relatiemanagement op strategisch niveau.
-een ingewikkeld netwerk van betrokken (externe) partijen/belanghebbenden en/of complexe contactsituaties.

Bestanddelen van de opdracht
Het doel van de opdracht is tweeledig:

1.Het onderdeel Ondermijning in het programma Weerbaar Amsterdam voor de periode 2019-2022 af te ronden, op basis van het aflopende budget vanuit DWS.
a)Verzamelen informatie over het programma DWS (van 2019 tot en met 2022).
De activiteiten in deze vier jaar waren als volgt voorzien:
2019: verkenning en voorbereiding
2020: voorbereiding, implementatie en uitvoering
2021: implementatie, uitvoering en aanscherping
2022: uitvoering, aanscherping en evaluatie..
b)Beschrijven resultaten en acties op het gebied van:
• Vastgoed
• Informatie
• Opleiding en training
• Bewustwording (extern)
• Innovatie.
c)Eindrapportage maken voor 01-12-2022 en bespreken in de staf BM

2. Op basis van de wensen van de nieuwe coalitie een voorstel maken voor een nieuwe aanpak Ondermijning binnen Weerbaar Amsterdam in de periode 2023 ev.
De cocaïnehandel in Amsterdam leidt tot ernstige schietincidenten, aanslagen op mensen en gebouwen, witwaspraktijken en underground banking.
•Met de beschikbare bestuurlijke instrumenten, zoals de gebiedsverboden bij ernstige over last en geweld, het cameratoezicht ter bescherming van de buurt en personen, de sluiting van drugspanden en de Bibob-toetsing voor kwetsbare branches, beschermen we de stad en maken we die weerbaar. We gaan door met de Ondermijningsbrigade die multidisciplinaire controles uitvoert.
•Partijen die niet-integer zijn, wordt het ondernemen in Amsterdam onmogelijk gemaakt door o.a. strenge Bibob-toetsen. Het gebruik van een vergunningsplicht, zoals in de Hoogstraten al gebeurt, wordt uitgebreid. Hiermee moeten ondernemers aan de voorkant aantonen dat hun onderneming 'schoon' is, in plaats van als de onderneming al gevestigd is.

a)Inventariseren bestuurlijke wensen, mogelijke aanpakken, instrumenten, kosten, uitvoering en gewenste resultaten.
b)Plan van aanpak maken voor 30-10-2022 en bespreken in de staf BM

Doelstellingen
1.Het onderdeel Ondermijning in het programma Weerbaar Amsterdam voor de periode 2019-2022 af te ronden, op basis van het aflopende budget vanuit DWS.
2.Op basis van de wensen van de nieuwe coalitie een voorstel maken voor een nieuwe aanpak Ondermijning in de periode 2023 ev.

Op te leveren resultaat
Q4 2022: Afronden projecten en opleveren van een afgestemd en gedragen afronding en rapportage van DWS - WA/O voor de jaren 2019-2022
Q3 2022; Plan opstellen voor een project of programma binnen Weerbaar Amsterdam voor de aanpak van Ondermijning 2023-2026. Gebaseerd op de voorstellen vanuit de nieuwe coalitie en de beschikbare gelden.

Afstemming
Er vindt maandelijks afstemming plaats met de directeur OOV en de manager AAO.
Voorafgaand aan de staf BM zullen zij akkoord moeten geven op de voorstellen.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheerbestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
Werken bij de directie Openbare Orde en Veiligheid

De directie Openbare Orde en Veiligheid adviseert het stadsbestuur over alle veiligheidsonderwerpen en ondersteunt de burgemeester in het driehoeksoverleg. Hier werk je midden in de actualiteit en kun je rekenen op veel dynamiek. We hebben een cruciale rol bij grote gebeurtenissen die de openbare orde en veiligheid betreffen. Zo is de directie verantwoordelijk voor het beleid op langere termijn ten aanzien van onder andere de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, de 'Top 600' van jeugdcriminelen, de-radicalisering, maatschappelijke onrust en andere veiligheidsonderwerpen die een directe impact hebben op de leefwereld van de burgers, bezoekers en ondernemers van de stad. Als het je aanspreekt om bij dit soort onderwerpen iets te betekenen voor de stad Amsterdam, dan zit je hier op je plek. Bij de directie werken flexibele, gedreven en deskundige professionals. Als de situatie erom vraagt, zetten we graag een extra stap. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Amsterdam.

Door de aard van het werk heerst er een sterk teamgevoel en grote loyaliteit naar collega's. De vertrouwelijke inhoud van het werk, de hoge druk, mediagevoeligheid en het afbreukrisico zorgen voor onderlinge verbondenheid. We vinden het belangrijk dat iedereen binnen de directie zichzelf kan zijn en kan groeien. Je bewust zijn van je eigen gedrag, waardering uitspreken naar elkaar, je veilig voelen én transparant communiceren zijn thema's die onze aandacht hebben. Net als jouw persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.3. De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende afgeronde academische opleiding criminologie, bestuurskunde of een andere sociale wetenschap.4. De aangeboden kandidaat heeft minimaal10 jaar ervaring met advisering in een complexe bestuurlijke context.5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal10 jaar ervaring in het adviseren van gemeenten op strategisch niveau en implementeren/uitvoeren van beleid.6. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van projecten binnen het domein openbare orde en veiligheid.7. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare expertise, kennis en ervaring met het onderwerp ondermijning.8. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring van de Amsterdamse context.9. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met ketenpartners als politie, OM, RIEC, ACVZ en andere partijen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur uitgebreide kennis van de beleidsvelden openbare orde & veiligheid en de aanpak Ondermijning.2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring in het adviseren van het bestuur en gemeenteraad, in het bijzonder in Amsterdam en op het terrein van ondermijning.3. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring in samenwerken met stadsdelen, gemeentelijke directies, branche organisaties en de landelijke overheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: AmsterdamStartdatum: 15-07-2022Duur: 14-01-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 32 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 30-06-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: ProgrammamanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
15-07-2022
referentie:
ITC-ICAP15137
duur opdracht:

uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
22-06-2022 13:54:56