ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Programma Management Officer (PMO) Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Je gaat aan de slag als PMO-er van het programmateam Omgevingswet. Je houdt je dagelijks bezig met programma- en projectbeheersing. Daarnaast heb je diverse taken in de rol van secretaris. Je werkt ook samen met de secretarissen en projectondersteuners van team Leefomgeving en het programma Energie om de organisatorische kant van het hele Fysieke domein op orde te krijgen en te houden, in het kader van een Managementoffice Leefomgeving. Je bent een zelfstandige, stabiele factor in het team Omgevingswet.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van diverse bedrijfsvoeringselementen: contracten (m.n. inhuur, detachering), planningen, vastleggen gemaakte afspraken e.d. Je stemt hiervoor onder andere af met de stafafdelingen (Finance & Control, Inkoopservicedesk, HR en Juridische Zaken);
• (Mede)beheren van de prognose;
• Samen met coördinator Financiën behandelen van aanvragen voor aanbestedingen gefinancierd uit subsidie(s);
• Je stelt periodieke voortgangsnotities, beslisdocumenten en (subsidie)rapportages op voor de Omgevingswet. Je coördineert, je levert en toetst op inhoud;
• Je houdt overzicht op het proces en je verbindt actief met programmateamleden, andere secretarissen en concernstaf op inhoud, proces en procedures;
• Je bent verantwoordelijk voor het (verder) opzetten en het bewaken van het documentbeheer voor de OW en vastlegging van het dossier in Microsoft Teams; • Je bent de secretaris voor diverse overleggen zoals het Netwerk Managers Omgevingswet;
• Je vervangt waar nodig en gewenst de coördinator / teammanager backoffice Omgevingswet (tevens secretaris PMT) en fungeert als diens sparringspartner en omgekeerd;
• Je vervangt waar nodig en gewenst de projectondersteuner Omgevingswet en fungeert als diens sparringspartner;
• Je legt verantwoording af aan de programmamanager en de coördinator backoffice Omgevingswet.

Resultaat van de opdracht:
• PMT, projectcoördinatoren en coördinator PMO zijn ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, inkoop, (subsidie)rapportages, subsidies e.d.);
• Overzichten bedrijfsvoering zijn goed gedocumenteerd (dossierbeheer);
• Er is meer samenhang en er zijn eenduidige werkprocessen tussen de (programma)teams Leefomgeving, Omgevingswet en Energie.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn alle 352 gemeenten samen. De VNG behartigt de belangen van gemeenten, voert gemeenschappelijke diensten uit en biedt een platformfunctie. Het gemeentelijk veld is sterk in beweging. Maatschappelijke issues, de netwerksamenleving, de veranderde rol van de overheid en de positie van de lokale democratie zorgen voor complexe en omvangrijke vraagstukken bij gemeenten. De aanpak vraagt om praktische verbindingen tussen gemeenten, het Rijk en andere partijen.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Minimaal een afgeronde HBO-opleiding
4. Minimaal 2 jaar werkervaring (in de afgelopen 5 jaar) als project management officer / ondersteuner of vergelijkbaar, waarbij programma/projectbeheersing (incl financiën) prominent in het takenpakket aanwezig was
5. Minimaal 2 jaar werkervaring als secretaris of vergelijkbaar: ervaring met planning & control cyclus, verslaglegging e.d.
6. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Competenties
De functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling)
• Je bent goed in plannen en organiseren
• Je bent samenwerkingsgericht
• Je werkt nauwkeurig
• Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
• Zelfstandig, energiek, dynamisch, pro-actief.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m., uiterlijk 13 december 2021
Duur: 31 mei 2022
Optie op verlenging: In overleg. De maximale duur van dit contract is 36 maanden.
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-12-2021
Sluitingstijd: 12:00
Intakegesprek: Woensdag 8 december tussen 14:00 en 15:30 uur en

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Programma Management Officer (PMO) OmgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m., uiterlijk 13 december 2021
referentie:
ITC-ICAP11517
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
22-11-2021 13:12:53