ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar eenProduct Owner IAM/ Lead IAM Consultant.

Omschrijving opdracht:
Je bent de product owner van het identity & access management (IAM) team en tevens inhoudelijk de lead IAM consultant. Je bent de interface tussen alle betrokken partijen en stemt de inhoudelijke en procesmatige planning af. Je draagt zorg voor de tijdige oplevering en bewaakt de kwaliteit daarvan. Vanuit het tactische kader maak je de vertaling vanuit een meerjaren- epicplanning naar kwartaalplanningen op feature niveau tot aan de operationele sprintplanningen op userstory niveau. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de IT manager en werkt inhoudelijk nauw samen met de IT managers, Product Managers, relevante product owners, business architecten, IAM consultants, technische IAM integratie specialisten, implementatie partners, srummaster en andere relevante stakeholders. Samen met het IAM team draag je zorg dat alle ontwikkel- ,bouw, test- en oplever-activiteiten binnen de gestelde termijnen worden afgerond en vallen binnen de goedgekeurde architectuur en LTB beleid.
Je bent vooral verantwoordelijk voor het mede en laten onderhouden - en doorontwikkeling van de IAM en IGA processen i.c.m. de ondersteunende en reeds in gebruikzijnde MicroFocus / NetIQ Identity Management (IdM), Identity Governance & administration (IGA) en Self Service Password request (SSPR) software. Kennis en ervaring met deze MicroFocus producten is in deze fase van essentieel belang.

Omschrijving werkzaamheden:
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:
- Identity & Access Management en Governance requirements vertalen naar concrete Userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance software (non-)functionaliteiten;
- Password Management requirements vertalen naar concrete Userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus Self Service Password software (non-)functionaliteiten;
- Inrichten van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules;
- Bewaken van de functionele en technische samenhang van de te realiseren Identity management en Governance functionaliteit;
- Ontwerpen van integratieketens voor Identity, Account en Access Provisioning;
- Adviseren van Business, IT en Architectuur m.b.t. inrichtingskeuzes voor het IAM en IGA landschap;
- Adviseren van de Functionele beheerorganisatie m.b.t. de inrichting van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules op technisch en procesniveau;
- Maken van documentatie en demonstratiemateriaal, geven van productdemo’s.
- Realiseren van Epic, feature en sprintplanningen;
- Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security, risk en architectuur;
- Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de IAM product backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades;
- Het continue (laten) toetsen en (laten) verbeteren van de IAM architectuur;
- Analyseren en inrichten van de accounts en security groups van de (Azure) Active Directory omgeving;
- Het onderwerp IAM en IGA actief uitdragen in de Kadaster organisatie (“het levend houden”);
- Het inhoudelijk aansturen van het IT IAM DevOps team;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van aspecten op het gebied van IAM en IGA;
- Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het IAM DevOps team;
- Het overdragen van kennis en kunde als de vacature intern is ingevuld.

Het Kadaster:
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving organisatie waar binnen de medewerker te werk wordt gesteld:
De uitvoering van de interne bedrijfsprocessen van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen en gegevensbestanden. Ook de dienstverlening aan de klanten van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door systemen die digitale producten en diensten leveren. Goed ingerichte toegangscontrole speelt hierbij een grote rol; ‘wie mag gebruik maken van welke informatiesystemen, diensten en gegevens en om welke reden’ en ‘hoe wordt dit goed beheerd’ zijn belangrijke thema’s die mede bepalen in welke mate de belangen van het Kadaster en de klant worden geborgd en op basis waarvan voldaan kan worden aan wettelijke eisen. Het beleid voor logische toegang is vastgesteld en de bestaande situatie voor registratie en beheer van toegangsrechten moet hierop verder worden afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het verlenen en registreren van autorisaties, het krijgen van rapportages over de situatie ten aanzien van de verleende rechten, het (periodiek) opschonen van de bestaande registraties van toegangsrechten en de hiervoor in te zetten hulpmiddelen die bovendien het management meer moeten ondersteunen door bijvoorbeeld signalering van aandachtspunten.
Om dit te realiseren is in het verleden het programma Logische Toegang Beveiliging (LTB) gestart. Dit programma droeg zorg voor de invoering van het Logisch Toegangsbeleid voor Medewerkers, Klanten en Leveranciers voor zowel het applicatielandschap als gestructureerde en ongestructureerde data. Het programma is inmiddels overgedragen aan de organisatie. Echter zijn alleen de Minimum Viable Products van de meest risicovolle LTB aspecten opgeleverd. De organisatie heeft nu als taak om zelfstandig op basis van juiste prioritering de overige LTB aspecten te implementeren binnen de organisatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring richting IT.
2. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het implementeren van IAM en IGA producten en processen.
3. Je hebt aantoonbare kennis van IAM en IGA processen en (business)architecturen.
4. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het implementeren van IAM en IGA producten en processen.
5. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring met Business Analyse op het gebied van IAM en Identity Governance.
6. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring met de NetIQ IAM en IGA Solutions van MicroFocus (O.a. Identity Manager, SSPR, Identity Governance).
7. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het werken binnen een complex IAM-landschap.
8. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring met (Azure) Active Directory.
9. Je hebt minimaal 4 jaar kennis en ervaring van SAP interface activiteiten met IAM systemen.
10. Je hebt algehele affiniteit met IT security & Risk.
11. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring als Product owner IAM.
12. Je hebt minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het werken in een agile/scrum omgeving en team.
13. je hebt bewezen ervaring met het implementeren van informatiebeveiliging, zowel technisch als procesmatig; u kunt minimaal 2 voorbeelden hiervan benoemen.
14. je hebt bewezen ervaring met het implementeren van standaarden en best practices, zoals BIO en ISO 27001/2; u kunt minimaal 1 voorbeeld hiervan benoemen.
15. Je bent in bezit van een Security Certificering CISSP, CISM en/of CISA.

Functie wensen (gunningscriteria):
null

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 11-07-2022
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-06-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 06-07-2022

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Product Owner IAM/ Lead IAM ConsultantOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
11-07-2022
referentie:
ITC-ICS15093
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
21-06-2022 10:52:50