ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Processpecialist.

Opdrachtomschrijving
De oprachtnemer analyseert, ontwerpt, valideert en test werkprocessen/-instructies alsook risicobeheersmaatregelen;
Legt alle output centraal vast in de procestool MAVIM alsmede de publicatie;
Organiseert en regisseert alle noodzakelijke input-, validatie- en testsessies;
Ondersteunt de programma-manager in projectmatige werkzaamheden zoals projectplanning en documenteren;
Begeleidt medewerkers bij de implementatie van veranderingen;
Assisteert de programma-manager binnen het domein van stakeholdersmanagement/governance van het programma;
De Processpecialist fungeert ook als aanspreekpunt voor het programma;
Ontwikkelt operationele KPI's alsook een effectieve monitoringsmethodiek;
Neemt deel aan het veranderingsteam Logistiek indien verzocht; Zorgt voor een effectieve overdracht van projectresultaten naar de lijnorganisatie;
Ondersteunt het MT in het opzetten van de procesbeheerorganisatie;
Begeleidt lijnmanagers in het procesmatig denken en continu verbeteren.

Bestanddelen van de opdracht
1. Voorraadbeheer V&OR, afhechten procesbeschrijvingen werkinstructies + kpi's;
2. Directielevering. Opstellen procesbeschrijving alsook werkinstructies;
3. Aanpassen proces Verkopen Materiaal inzake natuursteen;
4. Vanuit voorraadmanagement: Proces Indexeren voorraadwaarde; Proces Beheren voorraadartikelen; Proces Afvoeren incourante voorraad;
5. Afhechten Proces Afroepen en bestellen Materiaal.


Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

De opdrachtgever(s)
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Deaangeboden kandidaat beschikt over een afgeronde HBO-of Academische opleiding, bij voorkeur een bedrijfs-of organisatiekundige opleiding.
4. De aangeboden kandidaat beschikt over ruime kennis van MAVIM en is MAVIM BPM gecertificeerd.
5. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare projectervaring alsook PRINCE2 Practitioner en/of PMI PMP.
6. De aangeboden kandidaat minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met verandertrajecten, bij voorkeur PROSCI gecertificeerd.
7. De aangeboden kandidaat heft minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het analyseren en ontwerpen van processen, specifiek beschik je over kennis van het opstellen van laagjesmodellen en functiestroomschema's

Functie wensen (gunningscriteria)
1. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime aantoonbare ervaring met het opstellen van werkinstructies .
2. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur kennis van logistieke processen alsook logistieke organisaties.
3. De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken binnen overheidsorganisaties.

Competenties
- Omgevingsbewustzijn
- Samenwerken
- Relatiebeheer
- Initiatief
- Resultaatgerichtheid
- Overtuigingskracht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2021
Duur: 28-02-2022 ( totaal maximaal 12 maanden)
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 24-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Processpecialist, Proces, SpecialistOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
1-10-2021
referentie:
ITC-ICAP10586
duur opdracht:
4 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-09-2021 16:28:32