LINKIT is een IT-dienstverlener en al ruim 21 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.

De procesconfigurator / modelleur Opentext appworks analyseert op basis van organisatieonderzoek en informatie van proceseigenaren en productowners de behoeften aan informatie van een organisatie en/of gebruikers. Hij vertaalt de onderzoeksresultaten in geïdentificeerde objecten en processen. De procesmodelleur modelleert RCE specifieke processen in Proza (OpenText appworks / Suite16). De procesmodelleur is onderdeel van een devops team proza.Functie eisen:

  • 3 jaar werkervaring in ICT / Informatievoorziening;
  • 1 jaar werkervaring met Procesmodelleren en inrichting in no/low coding platforms;
  • 1 jaar werkervaring binnen Rijksoverheid;
  • 1 jaar werkervaring met Opentext Suite 16 / Appworks.


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.


Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.


Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Jef Rongen
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amersfoort
provincie:

uurtarief:

start project:
02-12-2019
referentie:
ITC-0010917
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
04-11-2019 15:52:03