ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie BV zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider ENSIA.

Omschrijving opdracht:
Als senior procesbegeleider ondersteun je gemeenten bij het:
- Invullen van de zelfevaluatie informatieveiligheid en de domein specifieke vragenlijsten in ENSIA;
- Blijven verbeteren van het interne verantwoordingsproces van informatiebeveiliging;
- Afronden van de externe verantwoording t.b.v. specifieke toezichthouders;
- Inbrengen van wensen t.a.v. doorontwikkeling ENSIA. Daarnaast heb je veelvuldig contact met de stelselhouders/partners binnen het ENSIA stelsel. VNG Realisatie vervult voor ENSIA de rol van ketenregisseur. Dat betekent dat belangen van alle partijen afgewogen moeten worden en de governance van ENSIA in staat moet worden gesteld om de juiste besluiten te nemen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
Als senior procesbegeleider ben je spin in het web voor alle participanten binnen ENSIA. Dit betekent dat je op het ene moment op operationeel niveau een gemeente aan het ondersteunen bent bij de uitvoering van het ENSIA-proces en het volgende moment in een strategisch overleg zit om mee te denken over het toekomstperspectief van ENSIA. Dit vereist dat je continu bewust bent van de rol die je inneemt ten opzichte van je gesprekspartner, goed kunt schakelen tussen alle niveaus, signalen oppakt uit de omgeving en verbeteringen initieert. Hiervoor is het noodzakelijk dat je communicatief zeer vaardig bent. Meer concreet vertaalt zich dit in de volgende verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Op verzoek van de gemeentelijke ENSIA-coördinator ondersteunen bij de uitvoering van ENSIA;
- Signaleren van ontwikkelingen en wensen bij gemeenten;
- Opstellen, schrijven en toetsen van ondersteuningsproducten (handleidingen) op basis van behoefte van gemeenten; - Voorbereiden en verzorgen van presentaties op regiobijeenkomsten en/of trainingen t.b.v. gemeentelijke ENSIA-coördinatoren;
- Mede uitvoeren van acceptatietests en ondersteunen bij functionele inrichting van de ENSIA tooling;
- Beantwoorden van inhoudelijke vragen over informatiebeveiliging i.s.m. IBD;
- Leveren van inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van ENSIA (op operationeel-, tactisch- en strategisch niveau).

Resultaat van de opdracht:
De ondersteuning van de procesbegeleiding moet er toe leiden dat:
1. Er ondersteuningsproducten van kwalitatief hoog niveau zijn ontwikkeld;
2. Alle gemeenten alle deadlines (31 december en 1 mei) kunnen behalen;
3. De doorontwikkeling van ENSIA aansluit op de behoeften van gemeenten;
4. De klanttevredenheid over de geleverde ondersteuning groot is.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
1. werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
2. verbeteren van de dienstverlening;
3. een efficiënte en wendbare organisatie;
4. anticiperen op de toekomst.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Afgeronde HBO opleiding met minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau;
4. Minimaal drie jaar ervaring met advisering bij provincies en waterschappen over de herinrichting van werkprocessen;
5. Minimaal vijf jaar ervaring met het schakelen op alle niveaus (bestuur, management en uitvoering) in de rol van adviseur bij of voor de overheid;
6. Minimaal drie jaar ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen en presentaties;
7. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Ervaring met het opzetten van projecten of ervaring als adviseur binnen een overheidsorganisatie.
2. Ervaring met baselines op het gebied van informatiebeveiliging (BIG, BIO, BIR etc), blijkend uit cv.
3. Kennis van verantwoordingsprocessen en besluitvormingsprocessen in en door gemeenten.
4. De voorgestelde kandidaat heeft ervaring met het verbinden van gemeenten voor kennisdeling en samenwerking binnen het ENSIA proces (benoem 3 voorbeelden in motivatiebrief).
5. Ervaring met de toepassing van ENSIA binnen de overheid of ten minste 2 binnen van de onderliggende stelsels (BRP, Reisdocumenten, DigiD, Suwinet, BAG, BGT, BRO, WOZ), (blijkend uit cv).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den HaagStartdatum: Zo snel mogelijkDuur: 30 september 2022Optie op verlenging: In overleg (telkens voor drie maanden). De maximale duur van dit contract is 36 maanden.Inzet: 32 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 05-07-2022Sluitingstijd: 09.00 uur Intakegesprek: 12 juli 2022, tussen 09:00 en 12:00 uur

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Procesbegeleider ENSIAOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
Zo snel mogelijk
referentie:
ITC-ICAP15164
duur opdracht:

uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
23-06-2022 14:22:30