ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een PL/SQL Engineer.

Omschrijving opdracht:
De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling:
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
Ontwikkelen van met name een declaratieve Query systeem en een CRUD systeem, ten behoeve van het optimaal verwerken van data in de back-end van het OPP informatie systeem. Beide systemen moeten voldoen aan zware performance eisen en draaien bovenop een zeer grote database.

Omschrijving taken:
De PL/SQL en Java developer:
- Ontwikkelt met PL/SQL bovenstaande systemen.
- Ontwikkelt met Java de aansluiting op de Pl/Sql interfaces.

Heeft kennis en kunde van:
- Sql performance, query plannen, Oracle wait interface.
- Functionele talen zoals bijvoorbeeld:
x Haskell, FSharp, OCaml.
x Soft Real-Time systemen.
x Context Oriented programming.
x Data analyse met of Python en/of R en/of Julia.
x Performance views met Oracle RDBMS.

Contacten:
Samenwerking met andere scrumteams, Systemteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP.

Inzet in de lijn of project:
Inzet op tijdelijke en/of projectbasis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 01 09 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 08 2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal een afgeronde , volwaardige en erkende HBO opleiding.
3. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen met PL/SQL in een declaratieve Query systeem en een CRUD systeem.
5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen met Java op de aansluiting Pl/SQL interfaces.
6. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring van- en met Sql performance, Query plannen, Oracle wait interface.
7. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/ materiedeskundigen/ ketenpartners van Politie).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je kunt jouw rol motiveren:
- met het ontwikkelen met PL/SQL in een declaratieve Query systeem en een CRUD systeem, ten behoeve van het optimaal verwerken van data in de back-end van het OPP informatie systeem.
- het ontwikkelen met Java op de aansluiting Pl/SQL interfaces.
2. Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met performance optimalisaties van PL/SQL.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante ervaring heeft opgedaan als PL/SQL en Java developer en/of Typescript.
4. Je hebt ervaring met functionele talen zoals bijvoorbeeld:
A. Haskell, FSharp, OCaml.
B. Soft Real-Time systemen
C. Context Oriented programming
D. Data analyse met of Python en/of R en/of Julia
E. Performance views met Oracle RDBMS

Competenties:
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
- Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
- Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
- Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
- Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-09-2020
Duur: 31-08-2021
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zo spoedig als mogelijk

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: PL/SQL Engineer, PL/SQL, EngineerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-09-2020
referentie:
ITC-ICI05939
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
01-07-2020 09:38:08