Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT33029
Omgeving: Odijk
Startdatum: 1 september 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand).
Einddatum: 31 augustus 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: nog niet bekend.
Sluitingsdatum: donderdag 9 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een PL/SQL Engineer voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.

Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden:

Ontwikkelen van met name een declaratieve Query systeem en een CRUD systeem, ten behoeve van het optimaal verwerken van data in de back-end van het OPP informatie systeem.
Beide systemen moeten voldoen aan zware performance eisen en draaien bovenop een zeer grote database.
De PL/SQL en Java developer:

Ontwikkelt met PL/SQL bovenstaande systemen.
Ontwikkelt met Java de aansluiting op de Pl/Sql interfaces.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding (kopie diploma vereist).
Je bent bereid om te participeren in piketdiensten.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen met PL/SQL in een declaratieve Query systeem en een CRUD systeem.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen met Java op de aansluiting Pl/SQL interfaces.
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring van- en met Sql performance, Query plannen, Oracle wait interface.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/ materiedeskundigen/ ketenpartners).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met performance optimalisaties van PL/SQL (weging 30%).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar relevante ervaring heeft opgedaan als PL/SQL en Java developer en/of Typescript (weging 20%).
Je hebt ervaring met functionele talen zoals bijvoorbeeld: Haskell, FSharp, OCaml, Soft Real-Time systemen, Context Oriented programming, Data analyse met of Python en/of R en/of Julia, Performance views met Oracle RDBMS (weging maximaal 20%).
Competenties:

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 september 2020
referentie:
ITC-BTIT33029
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
30-06-2020 12:32:10