ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ops Engineer GBV.

Omschrijving opdracht:
Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse ketenbrede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen.
Deze voorzieningen maken deel uit van de Directie Regie Migratieketen (DRM) (welke onderdeel is van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM).
Daarnaast verzorgt DP ook de dienstverlening voor het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
Een van de applicaties die voor deze drie partijen gezamenlijk wordt beheerd is de Gezamenlijke Biometrie Voorziening.
De Gezamenlijke Biometrievoorziening (GBV ook wel kort geduid als de biometrievoorziening) is een verzameling componenten ten behoeve van de ondersteuning van het primaire proces waarbij vreemdelingen, justitiabelen, verdachten, veroordeelden, getuigen en/of slachtoffers geïdentificeerd en/of geverifieerd kunnen worden.
Van de GBV Technisch Applicatie Beheerder die wij zoeken verwachten wij een devops-mindset met T-shaped skills.
De focus ligt bij beheertaken, maar er moeten ook andere devopstaken opgepakt worden.

Doelstelling:
Borgen van de continuïteit en beschikbaarheid van het applicatielandschap. Het onderhoud en beheer, doorontwikkeling en up to date houden van de applicaties en het applicatielandschap.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
In een dev-ops team ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen tot beheer en van testen tot monitoren van de applicatie GBV (Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening). Het team is ook verantwoordelijk voor buildstraat en het deployment van de applicatie.

Contacten:
De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk biometrievoorziening.
Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie.
Daarnaast contacten binnen de afdeling (team) en andere afdelingen binnen het infra domein.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Technisch Applicatie Beheerder.
2. Minimaal 2 jaar relevante ervaring met Linux (Redhat Enterprise Linux 7/8).
3. Minimaal 2 jaar relevante ervaring met het beheer van PostgreSQL database.
4. Minimaal 2 jaar relevante ervaring met de installatie en beheer van applicatieservers.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Kandidaat heeft affiniteit met beheer en monitoring.
2. Kandidaat heeft aantoonbare kennis van Reverse Proxies en Load Balancers (F5).
3. Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving.
4. Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met Ansible.
5. Kandidaat heeft kennis Ervaring met inrichten en beheer van CICD pipelines
6. Kandidaat heeft ervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en XML.

Competenties
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Odijk
Startdatum: 01-11-2021
Duur: 31-10-2022
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-09-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Ops Engineer GBV, Ops, Engineer, GBVOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1-11-2021
referentie:
ITC-ICAP10582
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-09-2021 13:57:33