Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-04626
Omgeving: Odijk
Startdatum: 01 november 2021 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 oktober 2022
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 24 september om 10.00 uur

BlueTrail is op zoek naar twee Ops Engineers GBV voor 36 uur per week.

Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse ketenbrede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen.

Deze voorzieningen maken deel uit van de Directie Regie Migratieketen (DRM) (welke onderdeel is van het Directoraat-Generaal Migratie (DGM).

Daarnaast verzorgt DP ook de dienstverlening voor het Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Een van de applicaties die voor deze drie partijen gezamenlijk wordt beheerd is de Gezamenlijke Biometrie Voorziening.

De Gezamenlijke Biometrievoorziening (GBV ook wel kort geduid als de biometrievoorziening) is een verzameling componenten ten behoeve van de ondersteuning van het primaire proces waarbij vreemdelingen, justitiabelen, verdachten, veroordeelden, getuigen en/of slachtoffers geïdentificeerd en/of geverifieerd kunnen worden.

Van de GBV Technisch Applicatie Beheerder die wij zoeken verwachten wij een devops-mindset met T-shaped skills.

De focus ligt bij beheertaken, maar er moeten ook andere devopstaken opgepakt worden.

Doelstelling
Borgen van de continuïteit en beschikbaarheid van het applicatielandschap. Het onderhoud en beheer, doorontwikkeling en up to date houden van de applicaties en het applicatielandschap.

Verantwoordelijkheden
In een dev-ops team ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen tot beheer en van testen tot monitoren van de applicatie GBV (Gemeenschappelijke Biometrie Voorziening). Het team is ook verantwoordelijk voor buildstraat en het deployment van de applicatie.

Contacten
De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk biometrievoorziening. Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. Daarnaast contacten binnen de afdeling (team) en andere afdelingen binnen het infra domein.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring als Technisch Applicatie Beheerder.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met Linux (Redhat Enterprise Linux 7/8).
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met het beheer van PostgreSQL database.
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met de installatie en beheer van applicatieservers.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt affiniteit met beheer en monitoring.
Je hebt kennis van Reverse Proxies en Load Balancers (F5).
Je hebt kennis en ervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving.
Je hebt kennis en ervaring met Ansible.
Je hebt kennis van en ervaring met inrichten en beheer van CICD pipelines.
Je hebt ervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en XML.

Competenties:

Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 november 2021
referentie:
ITC-2021-04626
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-09-2021 12:50:12