ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar data visualisatie.

Omschrijving opdrachtgever:
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:
- werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
- verbeteren van de dienstverlening;
- een efficiënte en wendbare organisatie;
- anticiperen op de toekomst.

Over Basisteam Data en Monitoring:
Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society.

Omschrijving opdracht:
Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten. Specifiek zul je starten met werken aan het project Dashboard Energietransitie Gebouwde Omgeving. Gemeenten hebben (vastgelegd in het klimaatakkoord) de verplichting om voor het eind van 2021 een door de gemeenteraad goedgekeurde Transitievisie Warmte te hebben. De Transitievisie Warmte beschrijft de planning van een gemeente om wijken aardgas vrij te maken. TNO heeft eind 2019 onderzoek gedaan naar de data die gemeenten nodig hebben voor het opstellen van Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen. Om te voorkomen dat gemeenten individueel gaan uitvinden hoe ze het handigste met deze data aan de slag kunnen gaan is het project Dashboard Energietransitie Gebouwde Omgeving gestart. Het project onderzoekt daarom hoe het mogelijk is om een centrale datavoorziening te creëren waar de relevante data voor het energietransitie vraagstuk al is gekoppeld, geüniformeerd en gebruiksklaar is gemaakt. Het Dashboard moet inzichten geven in de data aan de hand van kaarten, grafieken en tabellen. De doelgroep voor het dashboard is vooral de groep die minder ervaring heeft met het zelfstandig verwerken van inzichten in de data.

VNG heeft in samenwerking met vijftien gemeenten de regie op zich genomen om deze centrale plek te onderzoeken en te realiseren. Met deze kopgroep van gemeenten werken we, op basis van de Common Ground principes, aan de landelijke datavoorziening voor Energietransitie. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team waar veel ruimte is voor eigen initiatief. De locatie is in principe op de samenwerkvloer in Utrecht en in overleg vanuit een andere locatie. We hechten waarde aan personen die zich kunnen identificeren met principes zoals; Open tenzij, Publiek geld moet leiden tot publieke code en dragen daarmee bij een betere leefbaarheid.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
- Het maken van interactieve webkaarten en viewers waarmee statistische en geografische gegevens worden weergegeven.
- Ontsluiten en ontwikkelen van vector tiles
- Geo/GIS data ontsluiting op basis van automatische ETL principes
- Door ontwikkelen van GIS front-end componenten met gebruikmaking van een design system;
- Participeren in de agile werkwijze
- Documenteren van je werkzaamheden

Resultaat van de opdracht:
De werkzaamheden moeten resulteren in herbruikbaar componenten en uiteindelijk een product conform de Common Ground principes.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag.
3. Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en werk en denkniveau: op basis van opleiding en/of ervaring op het terrein van computer science of aanverwant;
4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Geo ICT en Cartografie.
5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met de toepassing van moderne technieken voor de samenstelling van front-ends voor webontwikkeling.
6. Je hebt aantoonbare ervaring met QGIS&PostGIS, JavaScript, D3, Vector tiles en MapBoxGL.
7. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen Agile teams.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met open data / open overheid projecten.
2. Je hebt ervaring in het meewerken en mee committen aan opensource oplossingen / projecten.
3. Je hebt ervaring met Full Stack ontwikkelen.

Competenties:
- Samenwerkingsgericht
- Kwaliteitsgericht
- Resultaatgericht
- Klantgericht
- Stressbestendig
- Omgevingsbewust
- Proactief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 31 december 2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 28 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 10-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 17 augustus 2020, van 14:00 tot 16:30 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: ontwikkelaar, developer, data, visualisatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO06128
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
28 uur
publicatiedatum:
30-07-2020 22:43:37