ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Filenet.

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving opdracht:
1. Ontwikkelt het FileNet product door:
- het configureren van het FileNet-platform en de bijbehorende componenten;
- het installeren, configureren en beheren van de IBM Content Collector for email;
- het installeren, configureren en beheren van de IBM Enterprise Records Module;
- het ondersteunen bij het implementeren van een gestructureerd voortbrengingsproces (documentatie, scrum, etc.)
- het inrichten en uitvoeren van een gestructureerde teststrategie
- het (her)ontwikkelen van maatwerk-componenten in FileNet via Java-(script)
- het ondersteuenen bij de opzet van een hernieuwde applicatie-architectuur
2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden en voortbrenging door:
- het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
- het laten registreren van afwijkingen en problemen;
- het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
- het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.
3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:
- het adviseren op kansen voor automatisering in het voortbrenging- en beheerproces
- het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
- het afhandelen van complexe incidenten en problemen;
- het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
- het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
- het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
- het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
- het testen van de geleverde ICT middelen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met Enterprise Content Management Systemen (ECM).
2. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met softwareontwikkeling.
3. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met Java-softwareontwikkeling (Java EE).
4. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met IBM FileNet producten.
5. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met het opstellen van technische documentatie (technisch ontwerp, ontwikkel/- en deploymentprocessen, etc.)
6. Je hebt tenminste 5 jaar ervaring met FileNet-platform 4.5 / 5.0 / 5.2 / 5.5, Case Foundation.
7. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met Javascript.
8. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met SQL.
9. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met Jenkins.
10. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
11. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding.
12. Je bent in het bezit van een geldig certificaat van Professional Scrum Master (PSM-1).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring met Windows Server (2012 / 2016)
2. Je hebt ervaring met upgrades van FileNet
3. Je hebt ervaring met IBM FileNet binnen de Rijksoverheid
4. Je hebt ervaring met ECM binnen de Rijksoverheid
5. Je bent in het bezit van IBM FileNet Certificaten

Inzet Periode:
Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening (10-12 wk)
Duur: 1824 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Filenet, ontwikkelaar, developerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na screening
referentie:
ITC-ICBO02891
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
12-07-2019 13:35:39