LINKIT is een IT-dienstverlener en al 20 jaar gespecialiseerd in het bedenken, bouwen en beheren van innovatieve IT-oplossingen voor multinationals en overheden.
Functieomschrijving:
Het doel van deze opdracht is om voorbereidingen te treffen om op basis van de Generieke ECM Applicatie de functionaliteit van de bestaande FileNet-applicaties te realiseren in nieuwe, gemoderniseerde applicaties. De werkzaamheden zullen bestaan uit het realiseren van de functionele ontwerpen en het maken van een Proof of Concept. Daarnaast worden er voor de start van de vervolgtrajecten een aantal nader te bepalen bevindingen uit het onlangs uitgevoerde onderzoek opgelost.
Gebruikersvriendelijkheid, toegankelijkheid voor visueel beperkte medewerkers en toegang via mobiele devices zijn verder belangrijke uitgangspunten. Om beheer en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken, wordt er geprobeerd om zoveel mogelijk functionaliteit generiek te houden en applicatiespecifieke functionaliteit tot een minimum te beperken.

Het streven is dat zoveel mogelijk functionaliteit gerealiseerd dient te worden met de standaard mogelijkheden van de Advanced Case Manager. Alleen daar waar gewenste functionaliteit niet met de standaard software gerealiseerd kan worden, zal binnen de standaards van IBM Java (backend) en Javascript (frontend) gebruikt mogen worden. Voor het inrichten en configureren van de
functionaliteit is VWS op zoek naar een configurator cq. ontwikkelaar met uitgebreide kennis van en ervaring met IBM/FileNet-software. Het werk wordt gedaan in een klein Scrum-team waarin vooral samenwerking en sparren een belangrijke rol speelt.

Taken:
De primaire taak van de configurator/ontwikkelaar is het bedenken en realiseren van oplossingen waarmee de gewenste functionaliteit gerealiseerd kan worden, hetzij door middel van het configureren van de standaard mogelijkheden, hetzij door het ontwikkelen van componenten binnen het IBM-framework. Ook het testen en documenteren kan onderdeel uitmaken van het
takenpakket van de configurator/ontwikkelaar.
 • Het uitwerken/realiseren van oplossingen benodigd voor de implementatie d.m.v. configuratie binnen IBM Case Manager (voorkeur) of d.m.v. Java (backend)/Javascript (frontend);
 • Het uitwerken/realiseren van oplossingen benodigd voor de implementatie van het gewenste autorisatiemodel binnen het nieuwe platform;
 • Het uitwerken van de oplossing voor mobiele devices;
 • Het uitbouwen van de zoekfunctionaliteit;
 • Het ontwerpen en realiseren van FileNet datamigratie en -conversieoplossingen, met name vanuit het Business Process Framework naar Case Manager.


Functie-eisen:
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met de mogelijkheden die IBM/FileNet Content Navigator, Case Manager, Watson en andere IBM-Filenet producten bieden, ook op het gebied van mobiele devices;
 • In relatie tot de configuratie werkzaamheden gedegen kennis van en ervaring met de mogelijkheden van de volgende producten/technieken:
  a. Java EE7 in combinatie met IBM-Filenet P8
  b. HTML, CSS en Javascript;
  c. Java beans, POJOs en in het bijzonder JSPs en webservices;
  d. IBM Websphere;
  e. MS SQL Server 2008, 2012 en 2014 en TransactSQL;
  f. Software security-eisen (pre);
 • Ervaring met datamigratie en -conversietrajecten (van BPF naar Case Manager);
 • Goede communicatieve vaardigheden, initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in teamverband (Scrum) kunnen werken.


Algemene beschrijving
Het ministerie van VWS vormt zich, in lijn met het Kabinetsbesluit Digitale Overheid 2017, op dit moment verder om tot een digitaal ministerie. Hierbij richt zij zich op het digitaliseren van de documenthuishouding en de werkprocessen waarbij gebruik gemaakt wordt van een Enterprise Content Management-platform (ECM-platform) op basis van IBM FileNet-software. Dit ECM-platform wordt op dit moment vernieuwd. Het eerste deel, de Generieke ECM Applicatie, is klaar; vervolgtrajecten worden gestart nadat hierover op managementniveau besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever
De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS. In het domein I en ICT is de afdeling IFM (Informatievoorziening en Facilitair Management) hiervoor verantwoordelijk binnen OBP. Het applicatiebeheer en technisch beheer van de FileNet-applicaties is belegd bij SSC-ICT, een onder het ministerie van BZK ressorterende shared service organisatie. Voor het functioneel beheer is het I-Team, een afdeling van IFM, verantwoordelijk.
Voor het eerste deel van het programma Modernisering ECM-platform VWS is een projectorganisatie opgericht, die in afwachting van de besluitvorming is afgeschaald. Indien er besloten wordt om met een of meerdere vervolgtrajecten door te gaan, is het zaak om een vlotte doorstart te kunnen maken. Om dit voor te bereiden is een beperkt transitieteam nodig.

Applicatiedomein
De huidige FileNet-applicaties zijn Subsidieplein (Light) ten behoeve van de subsidieprocessen en Marjolein ten behoeve van het poststroom-, paraferings-, en dossier/archiveringsproces. Deze applicaties worden gemoderniseerd met gebruikmaking van Advanced Case Manager (ACM). Als basis voor vervolgtrajecten van de Filenet-applicaties is een generieke ECM applicatie inclusief een beheermodule opgeleverd.

Liever een andere contractvorm?

Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.

Trefwoorden: Backend developmentOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
LINKIT
contactpersoon:
Femke Peek
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:

uurtarief:

start project:
01-06-2018
referentie:
ITC-0005162
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
16-05-2018 17:46:02