ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een OPS Engineer.

Omschrijving opdrachtgever:
De opdracht vindt plaats vanuit het bij de Justitiële Informatiedienst lopende Programma Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen (TDS).

Omschrijving opdracht:
Het programma Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen (TDS) is gericht op de vernieuwing van de systemen die bij Justid de invulling faciliteren van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen (Wivvg). Het toekomstvast maken wordt componentsgewijs aangepakt conform de Justid doelarchitectuur. De ontwikkeling vindt plaats in een micro services architectuur met Node.js en cloud technologieën Kafka, Docker, Kubernetes en OpenShift/Rancher. Er is aanvulling van het team nodig met een OPS-engineer, die dermate t-shaped is dat hij/zij ook development werkzaamheden kan oppakken. Het is voor ons enorm belangrijk dat de OPS-engineer van nature zijn kennis deelt met de overige teamleden.

Werkzaamheden:
Je draagt daarmee bij aan het vernieuwen van het Justid-applicatielandschap vanuit het programma Toekomstvaste Dienstverlening Strafrechtketen. Er wordt scrummatig vanuit de backlog gewerkt met een vernieuwingsteam (ong. 6 FTE). Je bijdrage dient zich te conformeren aan de huidige werkwijze van het team. Je draagt primair bij aan OPS-taken (softwareconfiguratie, deployment-automatisering, infraconfiguratie, enz.) voor de ELK-Stack voor Logging, Metrics en Applicatie Performance Monitoring. Maar omdat je t-shaped bent en niet alleen operationswerk wilt doen, spring je ook bij als het gaat om DEV-taken zoals ontwikkelen en testen. Wij verwachten dat je proactief kennis deelt met overige teamleden, wat ook omgekeerd gebeurt. Je draagt actief bij aan het continue verbeterproces van het team, zodat je te zijner tijd een beter team achterlaat.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor maximaal 36 uur per week, voor de duur van het project (indicatie 6 maanden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend), startdatum 3 augustus 2020.
2. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met werken met Oracle Weblogic minimaal 12.2, Oracle Databases minimaal 19c, Oracle Servicebus en Oracle Enterprise manager minimaal versie 13.
3. Je hebt in de afgelopen 2 jaar met succes een afgeronde training/Certificaat behaald in de ELK-stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana).
4. Je hebt in de afgelopen 2 jaar met succes een afgeronde training/Certificaat behaald van Apache Kafka.
5. Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het werken in Agile-teams, waarbij scrummatig en multidisciplinair software wordt voortgebracht. Deze ervaring is opgedaan in de periode 2015 tot heden.
6. Je beschikt over educatieve vaardigheden en heeft aantoonbare ervaring met kennisoverdracht aan collega’s.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van en ervaring met werken binnen onze organisatie (Justitiële Informatiedienst). Dit ivm inwerken van de kandidaat tijdens deze coronatijd (remote werken maakt inwerken lastig).
2. Je beschikt over kennis mbt Privacy en security aspecten.
3. Je beschikt over aantoonbare minimaal medior/senior ervaring Linux.
4. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van CI/CD (bij voorkeur Jenkins).
5. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de tool GIThub.
6. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de tool Nexus.
7. Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met TFS.
8. Je beschikt over kennis op het gebied van containertechnologie als bijvoorbeeld Kubernetes, Docker of Rancher/Openshift.

Interviewcriteria:
- De kandidaat klikt met de gesprekspartners en past in het team.
- Positieve attitude rondom zowel Operations werk als bijdrage Ontwikkelaar
- Samenwerking met alle teamleden als werkhouding in onze agile context.

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Almelo
Startdatum: 3 augustus 2020
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: nnb
Inzet: max. 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 29/30

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: OPS, engineer, devopsOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Almelo
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
3 augustus 2020
referentie:
ITC-ICBO05923
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
29-06-2020 22:02:18