Netwerkspecialist, Driebergen

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Netwerkspecialist.

Omschrijving opdracht:
De Productlijn Security & Services is onderdeel van Team Netwerken van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van dit team zoekt de dienst-ICT een Netwerkspecialist.

Doelstelling:
Team Netwerken is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle netwerk- en security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio.

Verantwoordelijkheden:
De Netwerkspecialist is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beheer en/of ontwikkeling van ICT-componenten en lost (aangereikte) problemen op door toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. De Netwerkspecialist van de Productlijn Security & Services is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de security componenten die vallen onder de dienstverlening van Team Netwerken.

Vakmatige taken:
- De Netwerkspecialist heeft de volgende taken voor het uitvoeren van het complexe beheer:
- Leveren van input voor het voorbereiden en maken van plannen van aanpak voor de uitvoering van werkzaamheden;
- Monitort en beheert Security apparatuur, zoals firewalls, webproxy's, vpn-gateways;
- Verzorgt 2e lijn incident afhandeling onder aansturing van het Incident Management proces;
- Neemt deel aan probleem analyse/onderzoek onder aansturing van het Problem Management proces;
- Voert wijzigingen uit onder aansturing van het Change Management proces;
- Begeleidt op afstand installaties door L.O. en leveranciers van Security apparatuur, zoals Firewalls, webproxy's, vpn-gateway's;
- Onderhoudt administratie op het gebied van CMDB, IP adressen, werkinstructies, netwerk tekeningen;
- Onderhoudt en bewaakt apparatuur, procedures, management systemen en tooling (inclusief compliance);
- Neemt deel in projecten op het gebied van Netwerken;
- Signaleert en analyseert proactief technische en organisatorische knelpunten en doet ook verbetervoorstellen op technisch en/of procesgebied;
- Coacht, adviseert en ondersteunt Netwerkbeheerders;
- Tactisch Life Cycle management.

Leidinggevende taken:
Geen

Contacten:
Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT. Extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverleningsinhoudelijk.

Inzet in de lijn of project:
Inzet in de lijn en op projectbasis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 05-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2020 voor 36 uur per week.
2. Je beschikt over HBO werk -en denkniveau.
3. Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar kennis van en werkervaring met 1 of meer van het volgende:
- Routing/Switching;
- Firewalls;
- Webproxy's;
- SSL/VPN;
- DNS/IPAM;
- Loadbalancing
- Mail-gateway's.
- Virus- en Malwarescanning.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over Netwerk kennis op CCNP niveau
2. Je beschikt over relevante (leveranciers) Security Certificering
3. Je hebt specialistische kennis van gangbare Netwerk- en Security producten en/of technieken.

Competenties:
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in;
- Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren;
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Mondelinge presentatie: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 05-08-2019
Duur: 31-07-2020
Optie op verlenging: 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: netwerk, specialist, CCNP, securityOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Sharon van Vliet-Pentury
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
05-08-2019
referentie:
ITC-ICBO02276
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-05-2019 15:20:58