Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT26046
Omgeving: Driebergen
Startdatum: 5 augustus 2019 (let op: screeningsperiode van 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 juli 2020
Optie op verlenging: Ja, 1x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: In week 22
Sluitingsdatum: Woensdag 22 mei om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Netwerkspecialist voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
Team Netwerken is verantwoordelijk voor het beheer (en daarmee ook de ontwikkeling) van alle netwerk- en security-infrastructuur. Het team doet dit conform de afspraken met de servicelijnmanagers en overige teams binnen de Dienst ICT. Hierbij wordt gewerkt onder centraal vastgestelde architectuur en vanuit een standaard productportfolio.

De Netwerkspecialist is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technische beheer en/of ontwikkeling van ICT-componenten en lost (aangereikte) problemen op door toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken.

De Netwerkspecialist van de Productlijn Security & Services is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de security componenten die vallen onder de dienstverlening van Team Netwerken.

Taken/werkzaamheden:
Leveren van input voor het voorbereiden en maken van plannen van aanpak voor de uitvoering van werkzaamheden.
Monitort en beheert Security apparatuur, zoals firewalls, webproxy's, vpn-gateways.
Verzorgt 2e lijn incident afhandeling onder aansturing van het Incident Management proces.
Neemt deel aan probleem analyse/onderzoek onder aansturing van het Problem Management proces.
Voert wijzigingen uit onder aansturing van het Change Management proces.
Begeleidt op afstand installaties door L.O. en leveranciers van Security apparatuur, zoals Firewalls, webproxy's, vpn-gateway's.
Onderhoudt administratie op het gebied van CMDB, IP adressen, werkinstructies, netwerk tekeningen.
Onderhoudt en bewaakt apparatuur, procedures, management systemen en tooling (inclusief compliance).
Neemt deel in projecten op het gebied van Netwerken.
Signaleert en analyseert proactief technische en organisatorische knelpunten en doet ook verbetervoorstellen op technisch en/of procesgebied.
Coacht, adviseert en ondersteunt Netwerkbeheerders.
Tactisch Life Cycle management.

KNOCK-OUT:
Je beschikt over HBO werk -en denkniveau.
Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en werkervaring met 1 of meer van het volgende, opgedaan in de afgelopen 7 jaar:
- Routing/Switching
- Firewalls
- Webproxy's
- SSL/VPN
- DNS/IPAM
- Loadbalancing
- Mail-gateway's
- Virus- en Malwarescanning
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
Je hebt netwerk kennis op CCNP niveau. (weging 25%)
Je beschikt over een relevante (leveranciers) Security Certificering. (weging 20%)
Je hebt specialistische kennis van gangbare Netwerk- en Security producten en/of technieken. (weging 55%)
Competenties:
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Mondelinge presentatie: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.


Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:
Ric Zandvliet
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
5 augustus 2019
referentie:
ITC-BTIT26046
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-05-2019 14:25:22