Netwerksecurity Ontwerper, Driebergen

Omschrijving:
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Netwerksecurity Ontwerper.

Omschrijving opdracht:
De Netwerksecurity ontwerper richt zich op het vlak van Netwerk en Security ontwerp. Hij draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. De Netwerksecurity ontwerper geeft invulling aan de beschrijving van de werkingsspecificaties, test- en integratierichtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer- en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productiename en voor de verwerving van ICT producten en diensten binnen het expertisegebied Netwerk en Security.

Verantwoordelijkheden:
- Zorgdragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen
- Voortgang rapporteren van de werkzaamheden
- Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen
- Opstellen van realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen
- Expertise gerelateerde problemen afhandelen.
- Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren
- Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie en test in de release

Vakmatige taken:
- Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Netwerk en Security vraagstukken.
- Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere: Routing/Switching, Firewalls, Loadbalancers, Webproxy's, SSL/VPN en overige Security oplossingen.
- De expertise bijdragen voor Netwerk en Security vraagstukken en input leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert waar nodig specifieke testen uit;
- Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
- Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken.

Leidinggevende taken:
Geen leidinggevende taken

Contacten:
Contacten intern en met leveranciers.

Inzet in de lijn of project:
Beiden, zowel in de lijn als project werkzaamheden.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 05-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2020 voor 36 uur per week.
2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity ontwerper, binnen een grote organisatie (1000+)
3. Je beschikt over HBO werk -denkniveau.
4. Je hebt kennis en werkervaring met Firewalls, Webproxy's, VPN/SSL, Loadbalancers, DNS/IPAM en overige security oplossingen.
5. Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en werkervaring met minimaal 2 van het volgende: Routing/Switching, Webproxy's, SSL/VPN, DNS/IPAM, Loadbalancing of overige Security oplossingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je beschikt over (algemene) netwerk- en securitykennis op CCNP niveau.
2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity Ontwerper/Architect met beveiligingsrichtlijnen.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en demedewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Driebergen
Startdatum: 05-08-2019
Duur: 31-07-2020
Optie op verlenging: maximaal 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-05-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 22

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Netwerk, ontwerper, securityOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Sharon van Vliet-Pentury
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO02275
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
15-05-2019 14:46:47