ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Netwerkarchitect / Contractmanager Dynamisch Verkeersmanagement.

Omschrijving opdracht:
Als Netwerkarchitect/contractmanager DVM-systemen ben je verantwoordelijk voor onze gehele systeemarchitectuur van de DVM-systemen. Jij bent iemand die met een ICT-bril helpt bij keuzes in het ontwerp, onderhoud en visie op de systeemarchitectuur. Je bent tevens verantwoordelijk voor de aanbesteding van enkele van de DVM systemen. In onze provincie gaat dat om contractmanagement van exploitatie van systemen voor regionaal verkeersmanagement en aansturing VRI (hardware, software, verbindingen, nieuwe aanbestedingen). Daarnaast is belangrijk dat er een koers wordt bepaald hoe we met veranderingen om kunnen gaan.
- overzien en beheer architectuur,
- raakvlakken tussen systemenaanpassingen op architectuur in kaart brengen
- visie op ontwikkeling architectuur
- afstemming met alle uitvoeringsprogramma’s die hiermee werken (UP Fiets, UP Slimme Mobiliteit, Goedopweg).
- Contractmanager:
- beheer huidige contracten,
- begeleiding voorbereiding aanbestedingen (raakvlakken inventariseren),
- uitvoering aanbestedingen
- implementatie nieuwe systemen in architectuur (bijv. VRI Analysetool).

Omschrijving opdrachtgever:
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.
Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.
De provincie vervult op deze opgave zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.
Het Expertiseteam 1 bestaat uit 40 professionals die voornamelijk werken aan de uitvoeringsprogramma’s Slimme Mobiliteit, Verkeersveiligheid of Duurzame Mobiliteit. In het uitvoeringsprogramma Slimme Mobiliteit werken we in provincie en regionaal verband aan slimme digitale mobiliteitstoepassingen. We zijn werkzaam in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, veelal met een belangrijke digitale ICT-component, op onderwerpen zoals regionaal verkeersmanagement, een landelijke data top 15-opgave, Mobility as a Service en de inzet van intelligente verkeerslichten (iVRI’s). De provincie heeft hierin een sleutelrol als regisseur voor de eigen organisatie in samenwerking met vrijwel alle andere wegbeheerders. We werken met eigen software, hardware en verbindingen binnen een ICT-architectuur in samenwerking met het team Beheer en Monitoring. Omdat onze mobiliteitswereld snel verandert, komen we steeds meer voor keuzes te staan hoe we met onze legacy-architectuur aan software, hardware en verbindingen omgaan, en nieuwe initiatieven hierin kunnen aansluiten/integreren.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent akkoord dat deze opdracht voor 24 uur per week wordt uitgevoerd gedurende de gevraagde periode.
2. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO-bachelor en/of WO-bachelor niveau richting ICT en/of Verkeerskunde.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring met contractmanagement en aanbestedingen.
4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar werkervaring als specialist op gebied van DVM systemen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau op het gebied van informatiemanagement/-voorziening en verkeerskunde.
2. Je hebt minimaal 6 jaar aantoonbaar werkervaring met contractmanagement en aanbestedingen.
3. Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring met DVM systemen in de afgelopen 5 jaar. Heeft daarbij succesvol gewerkt in projecten op het snijvlak van verkeersmanagement en IT.


Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 25-07-2022
Duur: 11 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-06-2022
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 05-07-2022


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Netwerkarchitect / Contractmanager Dynamisch VerkeersmanagementOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
25-07-2022
referentie:
ITC-ICMO15159
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
23-06-2022 09:18:04