ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Informatie Manager.

Omschrijving opdrachtgever:
Het cluster Dienstverlening en Informatie (D&I) is verantwoordelijk voor:
- Het leveren en continu verbeteren van dienstverlening, producten en diensten aan burgers en ondernemers van de gemeente Amsterdam.
- Het leveren van dienstverlening aan interne organisatieonderdelen en partners op het gebied van informatievraagstukken.
- Het vergroten van de informatiepositie van de gemeente Amsterdam ten aanzien van de ambities van de stad en de vraagstukken waar de stad voor staat, door clusters actief te adviseren, te faciliteren en te helpen ontsluiten van gemeentebrede informatie.
- Het verbeteren van de objectieve en subjectieve veiligheid in de stad.
De afdeling Informatievoorziening binnen het cluster D&I heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren. Zodat iedere Amsterdammer kan profiteren van technologische ontwikkelingen, maar waarbij we ondertussen zorgen dat alle informatie zo zorgvuldig en veilig mogelijk wordt gebruikt en de privacy van de Amsterdammer kan worden gegarandeerd. De afdeling is georganiseerd in een aantal teams: twee teams Proces- en Informatiemanagement waaronder ook het expertiseteam Architectuur valt, twee teams Functioneel Beheer en een derde Functioneel Beheerteam waaronder ook Informatiebeheer valt.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
In de functie ben je procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je (strategische en/of tactische) beleidsdoelstellingen in (strategisch/tactisch) IV-beleid.
Binnen het Programma Vergunningen, dat wordt uitgerold in een complex speelveld van businesspartners en stakeholders, heb je als Informatie Manager in het bijzonder de rol van Quality Assurance Manager, dit vraagt van jou een overall visie en het vermogen om steeds weloverwogen strategisch/tactische keuzes te maken, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van het eindresultaat.

Omschrijving werkzaamheden:
- Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de business strategie.
- Coördineren van de totstandkoming van het informatieplan en de informatie architectuur
- Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, Interne Dienstverlening) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening
- Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding
- Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en functioneel beheer organisatie
- Formuleren van het beleid t.a.v. externe en interne leveranciers
- Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende Informatievoorziening
- Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits en de vertaling daarvan naar concrete projecten
- Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases
- Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening
- Opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening en bewaken van de budgetbesteding
- Laten opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over de uitvoering van het informatieplan, beheerplan en afzonderlijke projecten strategische beleidsrealisatie

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt WO werk- en denkniveau op het gebied van Master Bedrijfskundige Informatica. Professional Functioneel beheer (Bisl).
4. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als (Cluster) Informatie Manager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners.
5. Je hebt 3 jaar relevante ervaring in complexe (overheids) omgeving in de laatste 7 jaar.
6. Je hebt aantoonbare ervaring (2 jaar) met het prioriteringsproces in complexe omgevingen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring in het domein VTH vergunningen.
2. Je hebt ervaring bij het opleveren van grote programma's.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-07-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: nnb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: informatiemanager, functioneel beheer, VTHOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO05938
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
01-07-2020 08:30:27