ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Functioneel Beheerder.

Omschrijving opdracht:
Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Als functioneel beheerder wordt je ingezet op het uitvoeren en coördineren van de werkzaamheden t.b.v. GOB project (Generieke Ontsluiting Basisgegevens) Je bent het eerste aanspreekpunt als het gaat om de vragen rondom GOB project. Hiernaast werk je nauw samen met RVE ICT en met RVE Basisinformatie voor het doorvoeren van benodigde wijzigingen. Je bent de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om de implementatie van GOB Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen.
Je hebt affiniteit met en kennis van de techniek rond applicaties, databases ,basisgegevens, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de GOB- een nieuw kanaal voor de ontsluiting van basisgegevens en het aanpassen van bestaande applicaties en koppelingen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je werkt nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam

Werkzaamheden:
- Het uitvoeren en coördineren van de werkzaamheden in GOB project
- Het analyseren van databases op tabel en veld niveau
- Het aanpassen en testen van bestande data koppelingen ( API, berichtenverkeer etc.)
- Het opstellen van impactanalyses
- Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen.
- Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden
- Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat
- Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw functionaliteiten van project naar beheer
- Het ondersteunen van stakeholders i.v.m. de implementatie van GOB
- Het bijhouden van de registratie van meldingen en wijzigingen in Topdesk
- Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen i.v.m. de implementatie van GOB oplossing en het opstellen van functioneel ontwerp en functionele eisen.
- Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar, betrouwbaar en bruikbaar is.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je hebt minimaal hBO denk en werk niveau in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde)
3. Je bent gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation.
4. Je hebt kennis van verschillende datakoppelingen( API, Berichten verkeer ect).
5. Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek.
6. Je hebt kennis en ervaring met methoden en technieken op de gebied van informatieanalyse.
7. Je hebt diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren.
8. Je hebt meer dan 3 jaar werkervaring als functioneel beheerder met ook technische competenties.
9. Je hebt ervaring met gemeentelijke basisgegevensstelsel.
10. Je hebt kennis van databases ( SQL, Oracle).
11. Je hebt meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories.
12. Je hebt kennis met het kunnen testen van datakoppelingen ( API, berichtenverkeer etc.)

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring met Topdesk.
2. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context.
3. Je hebt ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT.

Competenties:
- Klantgericht
- Analyserend vermogen
- Resultaatgericht
- Stressbestendigheid
- Samenwerken en kennisdelen
- Proactief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-02-2020
Duur: 15-04-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 16-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: functioneel, beheerder, itil, bisl, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO04183
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
03-12-2019 20:10:39