ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Medior/Senior Adviseur DEDA.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Over het Team Data en Monitoring:
Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. VNG Realisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

Omschrijving opdracht:
VNG Realisatie zoekt niet een standaard adviseur, maar ook iemand die met kennis van de inhoud op een gedreven wijze een verbindende workshop kan organiseren. Projectvaardigheden zijn daarbij wel van belang. Binnen de 355 verschillende gemeenten komt rond data (verzamel) vraagstukken vaak het onderwerp privacy naar voren. Mede als gevolg van de invoering van de AVG blijft dit en belangrijk aandachtspunt. Toch blijkt of er wel of niet inbreuk wordt gedaan op privacy een uitdagende vraag, mede doordat de ethische kant van een vraagstuk helemaal niet besproken wordt. Daarom heeft de Utrecht Data School een product ontwikkeld om juist dit onderwerp bij gemeenten onder de aandacht te brengen: DEDA, De Ethische Data Assistent. VNG Realisatie heeft daar afgelopen jaar proef mee gedraaid en zal (vanwege interesse onder gemeenten) dit model verder verspreiden en zoekt daarvoor een adviseur. Met het organiseren van regionale workshops voor functionarissen gegevensbescherming (FG) wil de VNG gemeenten een handelingsperspectief bieden om antwoord te geven op privacy dilemma’s en vraagstukken. De opdracht zal beginnen met een DEDA training vanuit Utrechtse Data School.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Voorbereiden en verzorgen van regiobijeenkomsten voor gemeenten, voor dataspecialisten, juristen en Privacy Officers binnen de gemeente en de koppeling met beleid.
- Opstellen van voorbeeld casussen volledig uitgewerkt in het DEDA model en getoetst bij Utrecht Data School
- Ondersteunen van gemeenten bij inkomende vragen rondom de combinatie ethiek en privacy.
- Ondersteunen van gemeenten bij het multidisciplinaire aspect en borging/werkwijze binnen de gemeente en het onderliggende veranderkundige vraagstuk
- Het verbinden van studenten Ethiek in stage (van de Utrecht Data School) en gemeenten over de as van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van elkaars kennis.

Resultaat van de opdracht:
In de tweede helft van 2019 willen we door middel van verschillende regio bijeenkomsten kennis en bewustwording rondom het thema ethiek vergroten door de verspreiding van het DEDA model onder gemeenten. Naast het houden van de workshops, dient de kandidaat het eerste aanspreekpunt te zijn voor gemeenten, ervaringen en casuïstiek die herbruikbaar zijn beschikbaar te stellen en gemeenschappelijke uitdagingen te verzamelen en van context en middelen te voorzien samen met de Utrechtse Data School.

Gewenst profiel:
- Afgeronde HBO/WO opleiding en HBO/WO-werk en denkniveau in de richting technologie/techniek, rechten, ethiek, informatiekunde, bestuur- en organisatiewetenschappen, mediawetenschappen, of een andere studie over technologie of beleid, blijkend uit cv;
- Aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior adviseur binnen de overheid waarvan minimaal 1 jaar bij gemeenten;
- Afgelopen 5 jaar heeft de kandidaat over de as van de inhoud op een gedreven wijze minimaal 3 verbindende workshops georganiseerd, blijkend uit CV inclusief referenties.
- Parate kennis (alle in’s en out’s) rondom persoonsgegevens en datatoepassingen, minimaal 3 concrete praktijkvoorbeelden, blijkend uitopdrachten;
- In staat om in een multidisciplinair team zowel data-beleid-uitvoering-communicatie-privacy-management deelgenoot te maken van het proces en te verbinden;
- Aantoonbare ervaring rondom dataprocessen (minimaal 3 projecten, in de afgelopen vijf jaar);
- In staat om op zowel Operationeel-, Tactisch- als Strategisch Niveau snel te kunnen schakelen over de as van ethiek, impact en resultaat;
- Ervaring met het gebruiken van DEDA binnen een overheidsorganisatie is een pré;
- Ervaring met het gebruiken van DPIA binnen een overheidsorganisatie, is een pré.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek.
2. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum beschikbaar voor de opdracht.
3. Je beschikt over HBO/WO-werk en denkniveau in de richting technologie/techniek, rechten, ethiek, informatiekunde, bestuur- en organisatiewetenschappen, mediawetenschappen, of een andere studie over technologie of beleid.
4. Je hebt parate kennis en ervaring rondom AVG en daaraan gekoppeld (technische) datatoepassingen.
5. Je bent in staat om in een multidisciplinair team zowel data-beleid-uitvoering-communicatie-privacy-management deelgenoot te maken van het proces en te verbinden.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen de overheid waarvan minimaal 1 jaar bij gemeenten.
2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 relevante workshops georganiseerd.
3. Je hebt aantoonbare ervaring rondom dataprocessen, minimaal 3 projecten in de afgelopen 5 jaar.
4. Je bent in staat om op zowel Operationeel, Tactisch als Strategisch Niveau snel te kunnen schakelen over de as van ethiek, impact en resultaat.
5. Je hebt ervaring met het gebruiken van DEDA en DPIA binnen een overheidsorganisatie.

Competenties:
- Zelfstandig
- Snel kunnen schakelen tussen verschillende niveaus van gesprekpartners
- Zelfverzekerd
- Scherp/Alert
- Rechtlijnig
- Overtuigend

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: ca. 1 augustus 2019
Duur: 30 september 2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: maximaal 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 23-07-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 30 juli 2019, tussen 13.00-16.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: adviseur, deda, gemeente, data, big data, privacy, AVG, adviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
ca. 1 augustus 2019
referentie:
ITC-ICBO02861
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-07-2019 09:59:52