ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medewerker Bedrijfsvoering.

Omschrijving opdrachtgever:
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega's dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Dit doen we voor de 17 miljoen bezoekers per jaar, maar ook voor onze 883.000 inwoners. Je kunt je voorstellen dat het thema parkeren een belangrijk rol speelt in de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. Onze directie Parkeren streeft naar een bereikbare stad met excellente parkeervoorzieningen, voor auto en fiets. Jij gaat aan de slag bij het team Straatparkeren, dat met name verantwoordelijk voor de fiscale handhaving en het faciliteren van bewoners met een vergunning in garages. Je team bestaat uit ongeveer twintig medewerkers: van een contractbeheerder en manager doelgroepparkeren tot (senior) adviseurs en functioneel beheerders. Wat ons kenmerkt? Behulpzaamheid en collegialiteit. We zijn altijd bereid elkaar te helpen, betrekken elkaar bij vraagstukken en vinden het belangrijk om kennis te delen.ik en typ aanvullende informatie over de directie, afdeling.

Overige informatie in verband met Corona:
In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega's waar mogelijk thuis. Komt de kandidaat in aanmerking voor een interview, dan plant de opdrachtgever vooralsnog een video-gesprek in met de kandidaat. Er zal tijdig contact worden opgenomen om de instructies hiervoor door te nemen. De kandidaat voert het gesprek alleen.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De directie Parkeren is een organisatie in beweging. Voor deze organisatie moeten protocollen, procedures en werkinstructies worden opgesteld. Er is een start gemaakt met procesbeschrijving en -optimalisatie. Er dient een inventarisatie te worden gemaakt van de nog te beschrijven processen. Kennis van het procesbeschrijving, parkeerdomein, de parkeerketen en juridisch gebied noodzakelijk.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het organiseren van kennissessies met organisaties uit de parkeerketen.
- Het opstellen van protocollen, procedures en werkinstructies op het gebied van parkeren.
- Het benoemen van risico's en beheersmaatregelen van kritische processen in het parkeerdomein.
- Het optimaliseren van processen in het parkeerdomein.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
4. Je hebt ervaring met parkeerdomein.
5. Je hebt minimaal kennis van en ervaring met in het opstellen van werkinstructies en -processen.
6. Je hebt kennis van en ervaring met in het opstellen van protocollen.
7. Je hebt kennis en ervaring in het ontwikkelen van infographics/routekaarten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis en ervaring op juridisch gebied.
2. Je hebt kennis en ervaring met het opstellen van bedrijfsinterne processen.
3. Je hebt kennis en ervaring van bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente Amsterdam.

Competenties:
- Zelfstandig werken (hands on)
- Samenwerken / Verbindend
- Inventief
- Analytisch vermogen
- Resultaatgerichtheid
- Grafisch inzicht
- Zeer goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
- Omgevingsbewust
- Pro-actief
- Initiatief

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 1 januari 2021
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 24-28 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na sluiting

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Medewerker Bedrijfsvoering, Medewerker, BedrijfsvoeringOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Sjoerdtje Bolt
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
1 januari 2021
referentie:
ITC-ICI06460
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
17-09-2020 08:23:01