ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Rijkswaterstaat zijn wij op zoek naar een Manager Projectbeheersing.

Omschrijving opdracht:
Efficiënte processen en analytische medewerkers zijn nodig om de complexe werkzaamheden van Rijkswaterstaat in goede banen te leiden. Jij maakt als manager Projectbeheersing het verschil in de planning, beheersing en uitvoering van infrastructurele, multidisciplinaire en beeldbepalende projecten. Dankzij jouw aansturing van de projectbeheersprocessen kan jullie team het project gestructureerd beheersen.
Binnen Rijkswaterstaat werken we in multidisciplinaire teams; voor elke opdracht die we uitvoeren werken we met een Integraal Projectmanagement Model - team (IPM-team). De vijf disciplines binnen dit team zijn Projectmanagement, Projectbeheersing, Omgevingsmanagement, Technisch management en Contractmanagement. De discipline Projectbeheersing valt onder de verantwoordelijkheid van de manager Projectbeheersing.
Als ideale manager Projectbeheersing heb je jouw project op orde en zorg je voor verbinding in het team. Je weet blinde vlekken binnen de verschillende projectbeheersingsaspecten te signaleren en te benoemen. Hiermee help je het team bij het behalen van het projectresultaat en zorg je voor verantwoording naar de opdrachtgever. De rol van manager Projectbeheersing is ambivalent omdat je het team op een aantal onderdelen faciliteert, en op weer andere onderdelen juist controleert op het naleven van de gemaakte afspraken.
De infrastructurele projecten waar jij je op richt zijn omvangrijk, multidisciplinair en beeldbepalend. Ze kenmerken zich door een grote technisch/veiligheid kritische component, een aanzienlijk bestuurlijk afbreukrisico en een duidelijke impact op de omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het integrale beheersproces binnen je projecten. Kernwoorden voor deze opdracht zijn: professioneel, voorspelbaar, betrouwbaar, proactief, onafhankelijk en kritisch. Je focus ligt op de processen scope, tijd, geld, risico, planning, informatie, kwaliteit en documentatie in alle verschillende project fases. Het is jouw taak om deze aspecten goed in te vullen.

Omschrijving werkzaamheden:
Je maakt analyses op de verschillende projectbeheersingsaspecten en de samenhang daartussen. En geeft leiding aan- en werkt samen met een team van adviseurs en kostendeskundigen Projectbeheersing. De benodigde projectbeheersingsproducten laat je omschrijven volgens de afgesproken specificaties en je bewaakt de aanlevering van deze producten door marktpartijen.
Zie je kansen en verbetermogelijkheden? Dan zet je je netwerk in om verbeteringen te initiëren en te implementeren binnen de organisatie.
Naast het leiding geven ben je ook een sparringpartner voor de projectmanager, de opdrachtgever en de andere IPM teamleden als het gaat om Projectbeheersing en -sturingsaspecten. Je bent medeverantwoordelijk voor het projectresultaat en eindverantwoordelijk voor de beheersing van de projecten. Je bent in staat om de overige IPM teamleden (project-, contract-, technisch- en omgevingsmanager) effectief te beïnvloeden. Je hebt ruim voldoende ervaring en kennis van de andere disciplines binnen het project, zijnde projectmanagement, contractmanagement, technisch management en omgevingsmanagement, om waar nodig sturend op te treden.
Als nodig maak je gebruik van de aanwezige informatie- en escalatielijnen naar de lijnorganisatie.

Omschrijving opdrachtgever:
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Programma’s, Projecten en Onderhoud
Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Zo dragen we actief bij aan de waterveiligheid van Nederland, doen we proeven met smart mobility, intelligente transportsystemen en het hergebruiken van grondstoffen uit ons areaal. Samen met marktpartijen werken we innovatieve ideeën uit en passen die toe in onze projecten.
Bij PPO werken onder andere inhoudelijke adviseurs en managers op het gebied van techniek, inkoop, contracten, projectbeheersing en projecten. PPO’ers delen hun kennis onderling en werken elke dag aan de verbetering van hun werkwijzen. PPO werkt actief samen met de andere onderdelen van Rijkswaterstaat en de diverse externe partners, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en marktpartijen.
Daarnaast coöpereert PPO met Grote Projecten en Onderhoud (GPO). PPO en GPO hebben veel raakvlakken. Beide zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de productie binnen het aanleg- en onderhoudsproces. Binnen het vakgebied projectbeheersing werken GPO, PPO en Centrale Informatie Voorziening (CIV) innig samen om projectbeheersing verder door te ontwikkelen en de projecten mede tot een succes te maken.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld. Toelichting: Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
2. In verband met de werkzaamheden dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
3. Je werkt volgens RWS beleid, niet meer dan 36 uur binnen RWS (dit geldt voor 1 of meerdere opdrachten).
4. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding, in de richting van financiële, economische of bedrijfskundige of soortgelijk.
5. Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Manager projectbeheersing of projectleider.
6. Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met integrale projectbeheersing en met het aansturen van teams.
7. Je hebt kennis van en minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met systemen, methodieken, normen en richtlijnen op het gebied van projectbeheersing; en met name kennis van de projectbeheersings-werkvelden, te weten plannings-, kwaliteits-, informatie-, risico- en kansen- en financieel management.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met Integrale Project Management (IPM)-teams, en werken binnen een projectbeheersingsteam met verschillende disciplines en met interne en externe stakeholders.
2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met diverse modules van financiële systemen (zoals SAP) en kansen- en risicomanagement (RISMAN).
3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met contractmanagement; op het gebied van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).
4. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Inkoopmanagement.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Haarlem
Startdatum: z.s.m.
Duur: 31-12-2022
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-6-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Manager ProjectbeheersingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Haarlem
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICG15143
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
22-06-2022 15:06:00