ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Manager Gegevensmanagement.

Omschrijving opdrachtgever:
Basisinformatie beheert en verstrekt voor de stad Amsterdam de basis- en kernregistraties. Daarmee wordt de stad voorzien van gegevens, van onder meer personen, bedrijven, adressen, gebouwen en topografie, die nodig zijn bij de uitvoering van meer dan 90% van de gemeentelijke taken. Basisinformatie heeft als stelselbeheerder van de Gemeente Amsterdam een forse opgave om een excellente beheerder van basis- en kernregistraties te worden. Zorgen dat de gegevens kloppen, volledig en actueel zijn. En dat de afnemers daar maximaal rendement uit kunnen halen. Dat stelt eisen aan inwinning, beheer en toegankelijkheid.

Basisinformatie richt zich op de volgende onderdelen en uitdagingen:
- efficiëntere inwinning van gegevens voor basis- en kernregistraties;
- het verhogen van de kwaliteit van de gegevens;
- het verhogen van het rendement uit het gebruik van data uit basis- en kernregistraties;
- het efficiënter en laagdrempelig beschikbaar stellen en ontsluiten van de gegevens van één centraal punt.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is

Omschrijving opdrachtgever:
Management van de afdeling Gegevensmanagement (AGM) en doorontwikkeling van de directie Basisinformatie binnen het i-Domein.

Werkzaamheden:
Als Manager AGM ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en positionering van het team van adviseurs binnen Basisinformatie. Als manager ben je in staat om de veranderopgave helder te formuleren, en heb je een duidelijk beeld van de doelorganisatie en het pad er naartoe.

Concreet:
- Geef je leiding aan een team adviseurs (ca 12 fte) die als kernactiviteit hebben om het gebruik van gegevens uit basis- en kernregistraties stevig te bevorderen, en de relevantie daarvan voor gebruikers expliciet te maken;
- Implementeer je de opgestelde strategische visie van Basisinformatie en draag je bij aan de verdere ontwikkeling van Basisinformatie binnen de Gemeente Amsterdam;
- Geef je vorm aan de samenwerking met de directie Onderzoek, Informatie & Statistiek (OI&S), de Informatievoorzieningseenheid (IV), en de vertegenwoordigers van de (potentiële nieuwe) afnemers. Je hebt daarin een sterke verbindende rol;
- Ontwikkel je een strategische visie, samen met de belangrijke samenwerkingspartners op gebruik van data (zowel generiek als specifiek). Innovatie en continue kwaliteitsverbetering zijn daarbij blijvende thema's;
- Vertaal je de strategische visie naar kaders voor de veranderopgave van de afdeling AGM en de doorontwikkeling van de directie binnen de Gemeente Amsterdam en haar i-Domein;
- Stel je medewerkers de vereiste middelen ter beschikking teneinde hun persoonlijke- en de afdelingsdoelstellingen te kunnen behalen en schept daartoe de noodzakelijke randvoorwaarden;
- Spreek je medewerkers aan op hun kracht, hun talenten en stel je ze in staat binnen hun rol te excelleren en ben je voorts in staat om weerstanden en barrières weg te nemen;
- Vertegenwoordig je de gemeente Amsterdam in landelijke netwerken en heb je een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor andere gemeenten in Nederland m.b.t. de rol van stelselbeheerder;
- Adviseer en ondersteun je de directie Basisinformatie over relevante ontwikkelingen/wet- en regelgeving;
- Draag je zorg voor de uitvoering van de besluiten van het hoger management;
- Draag je bij aan de kwaliteit van dienstverlening en de excellente kwaliteit van de directie
- Basisinformatie en van het cluster Dienstverlening en Informatie;
- Vertegenwoordigt de gemeente Amsterdam in landelijke netwerken en heeft een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie voor andere gemeenten in Nederland mbt de rol van stelselbeheerder;
- Vervang je bij afwezigheid de directeur Basisinformatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
2. Je bent in het bezit van een erkende WO diploma.
3. Je hebt kennis van en ervaring met Lean / Six Sigma. Bij voorkeur een certificaat behaald.
4. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 6 jaar) binnen de overheid in combinatie met een meerjarige ervaring in het bedrijfsleven.
5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) met gebruik van Basisregistraties, bijv. BRP, BAG, BGT en Wkpb.
6. Je hebt ervaring in het meenemen van medewerkers met verschillende achtergronden en senioriteitsniveaus in verander- en/of verbetertrajecten;
7. Je hebt kennis van en ervaring met accountmanagement.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van de gemeentelijke besluitvormingsprocedures.
2. Je hebt ervaring binnen de gemeente Amsterdam op (senior) managementniveau.
3. Je hebt ervaring met het aansturen van multidisciplinaire teams.

Competenties:
- Omgevingsbewustzijn
- Resultaatgerichtheid
- Communicatief vaardig
- Analytisch vermogen
- Strategisch
- Visie

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-12-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: manager, gegevens, informatieOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICBO04156
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
01-12-2019 11:46:08