Kwartiermaker Regieorganisatie E&B, Amsterdam

Omschrijving:
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Regieorganisatie E&B.

Omschrijving opdrachtgever:
Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren. Vanaf najaar 2017 werken de gemeente (Metro en Tram) als beheerder en GVB RS (als opdrachtnemer van het operationeel beheer) nauw samen in de opzet van de zogenaamde Regieorganisatie. Dit is een samenwerkingsvorm verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel assetmanagement van het tram- en metroareaal. Directe aanleiding voor het instellen van de regieorganisatie, naast de wens van beide directies om nauwer samen te werken is het sinds de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn "naast" elkaar opereren van meerdere serviceproviders/onderhoudsorganisaties op het railnetwerk. De service providers zijn afzonderlijk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van delen van het areaal, en daarmee is er meer dan voorheen behoefte aan een regie voerende functie die toeziet op een integrale werking van het geheel, en die onafhankelijk van de uitvoering functioneert. De regieorganisatie staat voor de opgave om het tactisch en operationeel assetmanagement meer integraal, gestructureerd en daarmee effectiever en efficiënter in te richten. Dit in het licht van de financiële middelen voor het beheer en onderhoud van het Amsterdamse tram- en metroareaal, die steeds verder onder druk komen te staan.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De kwartiermaker Regieorganisatie is verantwoordelijk om te komen tot een voorstel voor de inrichting van de regieorganisatie met betrekking tot het tactisch en operationeel assetmanagement, zodanig dat enerzijds samenwerking op tactisch en operationeel niveau efficiënter wordt en anderzijds de verhouding met de serviceproviders wordt verzakelijkt/geprofessionaliseerd. Dit alles met als doel dat het beheer en onderhoud van het Amsterdamse metroareaal op de langere termijn structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance. De kwartiermaker rapporteert aan het Hoofd van GVB Railservices en de Directeur van Eigendom & Beheer van Metro en Tram. Kwartiermaker is tevens beoogd manager van de Regieorganisatie.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het dagelijks leidinggeven aan de Regieorganisatie in wording.
- van tactisch en operationeel assetmanagement.
- Professionaliseren van de verhouding met serviceproviders (w.o. GVB RS).
- Inrichten van de regiefunctie in relatie met de vervoerder en de omgeving.
- Het samenwerkingsmodel verder ontwikkelen. Mede in relatie tot de interactie met strategisch assetmanagement en de verbinding binnen GVB RS.
- De kostenbeheersing en checks and balances
- Een eventuele aanbesteding voor de ov-vervoerconcessie vanaf 2024
- Een beeld vormen van de kansen waar het tactisch en operationeel beheer en onderhoud structureel goedkoper kan worden uitgevoerd in relatie tot de te leveren performance.
- Bij die kansen nadrukkelijk onderzoeken wat digitalisering van assetmanagement processen kan betekenen voor de continue verbetercyclus. Mede door de wijze waarop dit in Amsterdam is georganiseerd te vergelijke met andere spoorbeheerders in Nederland.
- Het stimuleren van transparanter werken. Het Management voorzien van passende stuurinformatie, ook ten bate van tijdige en correcte verantwoording aan opdrachtgevers, bestuur en de Vervoerregio als subsidieverlener.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met organisatie verandering(en) in een operationele organisatie.
4. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met contractmanagement (service- en onderhoudscontracten) en onderhandeling met leveranciers.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring in een politiek/bestuurlijke omgeving van OV en/of rail gerelateerde infrastructuur relevant voor onderhavige opdracht. De volgende aspecten spelen een rol:
A. Mate van ervaring in politieke/bestuurlijke omgeving.
B. Mate van ervaring met OV en/of rail infrastructuur; Mate van ervaring met samenwerking tussen verschillende actoren m.b.t. het beheer en onderhoud.
2. Je hebt ervaring opgedaan met vergelijkbare veranderingen in het assetmanagement relevant voor onderhavige opdracht. De volgende aspecten spelen hierbij een rol:
A. Mate van ervaring met o.a.: cultuurverandering, een gewijzigde onderhoudsfilosofie, gebruik van data en informatietechnologie enz.

Competenties:
- Verbinder met sterke persoonlijkheid
- Hands-on mentaliteit
- Resultaat- en doelgericht
- Teamspeler

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 31-12-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-06-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 27

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Kwartiermaker Regieorganisatie E&B, Kwartiermaker, Regieorganisatie, E&BOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Groep
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
zsm
referentie:
ITC-ICI02599
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
13-06-2019 10:57:04
terug naar zoekresultaten  |  vorige  |  volgende  |  alle vacatures