ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker Datamanagement Erfpacht en Uitgifte.

Omschrijving opdrachtgever:
De afdeling Erfpacht en Uitgifte is verantwoordelijk voor het zorgvuldig, klantgericht en transparant uitvoeren en vormgeven van het Amsterdamse erfpachtstelsel. Jaarlijks wordt er grond in erfpacht uitgegeven voor enkele honderden miljoenen euro's. Deze contracten worden door de afdeling administratief, juridisch en financieel beheerd en waar nodig worden deze contracten aangepast. Het gaat inmiddels om meer dan 280.000 erfpachtcontracten, jaarlijkse canoninkomsten van ruim € 100 miljoen en een balanstotaal van ca. € 7,5 miljard. De organisatie heeft hierdoor zowel een juridische, een financiële, een politieke als een bedrijfsmatige kant. Bij de afdeling Erfpacht en Uitgifte werken ca. 200 medewerkers verdeeld over 7 teams. Recent heeft er een fundamentele vernieuwing van het Amsterdamse erfpachtstelsel plaats gevonden. Het stelsel van voortdurende erfpacht wordt omgezet naar een stelsel van eeuwigdurende erfpacht. Dit betekent dat er veel erfpachtcontracten moeten worden gewijzigd. Dit brengt allerlei nieuwe organisatorische en procesmatige uitdagingen met zich mee.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving functie:
De afdeling Erfpacht en Uitgifte van de gemeente Amsterdam is op zoek naar een opdrachtnemer die voor de afdeling de inrichting van Datamanagement kan realiseren.

Doel opdracht:
Het inrichten van Datamanagement van de afdeling Erfpacht en Uitgifte ten einde de datakwaliteit in bronsystemen te verbeteren en het inzicht in- en de sturing op de invoer en mutatie van data in verschillende bedrijfsprocessen (en bronsystemen) te organiseren en verbeteren. Datamanagement omvat alle activiteiten die gericht zijn op het onderhoud en beheer van de data van Erfpacht en Uitgifte. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt en processen en rollen moet worden vastgelegd over het gebruik van data en de bewaking van datakwaliteit. Dit zal in samenspraak met IV (functioneel beheerders) moeten worden gedaan. Er zal uiteindelijk één medewerker van de afdeling Erfpacht en Uitgifte verantwoordelijk moeten worden gemaakt voor Datamanagement

Omschrijving werkzaamheden:
Ten einde het bovenliggende doel te realiseren dienen de volgende subdoelen te worden behaald:
- Inhoudelijke kenmerken basisregistraties Erfpacht en Uitgifte zijn beschreven.
- Een vastgesteld datamodel basisregistraties Erfpacht en Uitgifte.
- Uniforme processen voor invoeren en muteren van data in bedrijfsapplicaties implementeren.
- Werkinstructies voor invoer/mutatie van data in werkprocessen implementeren.
- Bewaking informatiestromen tussen bedrijfsapplicaties optimaliseren implementeren.
- Management- en stuurinformatie Datakwaliteit beschreven.
- Organisatie van de rol 'Datamanager' binnen afdeling Erfpacht en Uitgifte implementeren.

Het project 'Inrichting Datamanagement' zal de oplossingen voor bovenstaande subdoelen moeten realiseren. Op voorhand verwachten we de volgende concrete projectresultaten:
- Handboek Basisregistraties Erfpacht en Uitgifte.
- Functiebeschrijving en organisatie van de functie Datamanager.
- Ondersteunend instrumentarium voor bewaking Datakwaliteit.
- Implementatie werkwijze Datamanagement in de werkprocessen van het team.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je bent in het bezit van een erkende relevante hbo/ wo opleiding. Een exacte richting, bedrijfskunde of informatica. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
4. Je hebt kennis en minimaal 5 jaar ervaring met de inrichting van Datamanagement in organisaties.
5. Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring met ICT- projectmanagement en - methodieken.
6. Je hebt kennis en minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van data-analyse en ondersteuning hiervan door Business Intelligence (dashboards en rapportages).

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van bedrijfsvoeringsprocessen en ontwikkelingen in gemeenten.
2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met projecten op het snijvlak van ICT en business in de rol van businessconsultant.
3. Je hebt ervaring bij de lokale overheid.
4. Je hebt kennis en ervaring met de Interne Controle-functie (AO -IC) en EDP-auditing.

Competenties:
- Klantgericht en innovatief
- Resultaatgericht en pragmatisch
- Analytisch
- Planmatig en een sterk organiserend vermogen
- Communicatief en sterk in het bouwen van relaties

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-08-2019
Duur: 01-07-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-08-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Trefwoorden: Kwartiermaker Datamanagement Erfpacht en Uitgifte, Kwartiermaker, Datamanagement, Erfpacht, UitgifteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-08-2019
referentie:
ITC-ICI03175
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
13-08-2019 14:49:06