ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het ministerie van BZK zijn wij op zoek naar een Ketenmanager Omgevingswet.

Omschrijving opdrachtgever:
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK. Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Binnen het DG verzorgt de directie Aan De Slag (ADS) onder meer de invoeringsondersteuning aan overheden die aan de slag moeten met de Omgevingswet.

Omschrijving opdracht:
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021 verandert het proces van aanvraag en verlening van vergunningen en de toezicht en handhaving (VTH) ingrijpend. Als coördinator van de procesketen VTH is jouw opgave het ondersteunen van alle overheden en hun Veranderopgaven (gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk) bij hun inspanningen om daar op tijd klaar voor te zijn. Dit doe je vanuit het programma Aan de Slag (ADS), in nauw overleg en samenwerking met de Veranderopgaven. Je kent de impact en uitdagingen van de overheden op het gebied van veranderende wetgeving, het nieuwe digitale stelsel en Anders Werken. Je weet welke inhoudelijke kennis waar en bij wie geborgd is, en stuurt op wat er nog gemaakt moet worden. De insteek qua ondersteuning is programmatisch.

Omschrijving werkzaamheden:
- Je houdt nauwgezet de vinger aan de pols en stuurt bij waar nodig.
- Je bouwt op proactieve wijze een relatie op met EB, het DSO/TBO, de Veranderopgaven, de uitvoering en de overheden en onderhoudt deze.
- Je coördineert de inhoud in jouw procesketen van de verschillende collega’s binnen én buiten het team implementatieprogramma van ADS en je bent verantwoordelijk voor de realisatie en aanpak van de inhoudelijke producten volgens je kwartaalplanning.
- Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in de procesketen (ook vanuit andere onderdelen zoals de Monitor, het IPOw en Communicatie) en koppelt hierover terug naar ADS en de partners.
- Je onderhoudt de relatie met de relatiemanagers om de vragen over je procesketen in beeld te hebben, om deze te vertalen naar nieuwe of aangepaste kennis.
- Je geeft zo nodig ook terugkoppeling aan ProgrammaRaad.
- Je bent gesprekspartner op alle niveaus (operationeel, tactisch, strategisch) dus je moet kunnen schakelen.
- Je deelt de kennis van je procesketen binnen Expertise en met Transitie en Migratie.
- Daarbij lever je zelf (met gebruikmaking van je netwerk) een deel van de ondersteuning aan het BG, bijvoorbeeld door het geven van presentaties tijdens slag- en trommelsessies en het aanjagen van try outs.
- Je bent kennismakelaar, als coördinatie ben jij vraagbaak op jouw procesketen en je kent de wegen om informatie te vergaren.
- Je hebt oog voor schaal: standaard waar mogelijk, maatwerk waar nodig.
- Je signaleert richting het management over verwachte knelpunten qua implementatie.

Gewenst profiel:
- WO werk- en denkniveau.
- Ervaring (5-10 jaar) in interbestuurlijk omgeving; - Analytisch.
- Rust creëren vanuit een gestructureerde aanpak.
- Coördinerend vermogen.
- Proactief (denken én doen!).
- Kennis en ervaring op het terrein van de Omgevingswet (is nadrukkelijk een must).
- Bekend met het speelveld (diverse overheden en koepelorganisaties).
- In staat zijn snel de drie centrale thema’s (wetgeving, DSO, anders werken) voldoende te kunnen doorgronden om serieuze gesprekspartner te zijn in de regio.
- In staat zijn vanuit inhoud en overzicht partijen te verenigen en te komen tot een aanpak en in staat deze ook uit te rollen (dynamiseren, groepen in beweging krijgen).
- Gevoel voor interbestuurlijke samenwerking, kunnen werken in ingewikkeld krachtenveld.
- Zelfstandig kunnen werken maar wel als onderdeel van team.
- Omgevingsbewust.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je beschikt over WO werk- en denkniveau.
2. Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode.
3. Je beschikt over kennis van de Omgevingswet.
4. Je hebt werkervaring op het gebied van de Omgevingswet.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van de Omgevingswet.
2. Je hebt ervaring met werken in een interbestuurlijke omgeving.
3. Je bent analytisch en proactief en coördinerend vermogen heeft zodat deze rust kan creëren.
4. Je bent in staat snel de drie centrale thema’s (wetgeving, DSO, anders werken) voldoende te kunnen doorgronden om serieuze gesprekspartner te zijn.
5. Je bent in staat vanuit inhoud en sociale en communicatieve vaardigheden partijen te verenigen en te komen tot een aanpak en in staat is deze ook uit te rollen (dynamiseren, groepen in beweging krijgen).
6. Je kan schakelen tussen planmatig en uitvoerend en daarin kan verbinden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-11-2019
Duur: 31-03-2021
Optie op verlenging: nee
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Ketenmanager Omgevingswet, Ketenmanager, OmgevingswetOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
01-11-2019
referentie:
ITC-ICI03677
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
10-10-2019 12:03:17