Always on track to the perfect match

Referentienummer: BTIT27633
Omgeving: Odijk
Startdatum: 28 oktober 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 oktober 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32 - 40 (Je dient bereid te zijn om in piketdiensten te participeren).
Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 35 2019.
Sluitingsdatum: Donderdag 22 augustus 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Senior Java Developer in DevOpsteam Opsporing voor 32 tot 40 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Senior JAVA ontwikkelaar wordt ingezet bij een cluster binnen het Productiehuis van de Dienst ICT van onze opdrachtgever. En gaat werken in een DevOpsteam dat werkt aan een drietal JAVA-applicaties met daarin zowel frontend applicaties, als een messagebroker en een webservice. Deze laatste is ontwikkeld ten behoeve van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee.

De applicaties hebben gemeen dat ze behoren tot het Nederlandse deel van het Internationale Schengen Informatiesysteem. Via dit Schengen Informatiesysteem wisselen 30 Europese landen internationale opsporingsinformatie uit.

Op de applicaties in het cluster vindt doorontwikkeling plaats. Ook worden zij onderhouden en beheerd door het DevOpsteam. Het gaat dus om zowel functionele vernieuwing en uitbreiding als ook om opdrachten in het kader van lifecyclemanagement.

De Sr. JAVA Ontwikkelaar werkt intensief samen met collega’s in het DevOpsteam.
Bij voorkeur heeft de sr. Java Ontwikkelaar een T-shape profiel en het specialisme ligt op het gebied van development.

Doelstelling

Het gaat om een senior-rol binnen een DevOps team en het gaat primair om development.

De senioriteit van de gevraagde developer is dat jij een trekkersrol vervult binnen het team.
Geeft richting aan het developmentproces en helpt en coacht minder ervaren collega's waar nodig. Bewaakt de kwaliteit van de opgeleverde code en ziet toe op het gebruik van architectuurrichtlijnen.

Verantwoordelijkheden

De teams binnen het cluster IPS zijn samen 24/7 verantwoordelijk voor het in de lucht houden van en verder doorontwikkelen op de zes applicaties die binnen het cluster vallen.
Dit is een teamverantwoordelijkheid, en daarmee ook de verantwoordelijkheid van de Sr. Developer, vandaar dat een T-shape profiel gevraagd wordt.

De specifieke verantwoordelijkheid van de Sr. developer is om richting te geven als het gaat om het oplossen van ontwikkelvraagstukken.

Taken/werkzaamheden:

Softwareontwerp en -ontwikkeling voor epics en stories op de backlog.
Bewust uitdragen en toepassen van principes van secure development en beheer.
Werken aan / verbeteren van de build pipelines (CI / CD).
Coachen en ondersteunen van minder ervaren collega's.
Lifecyclemanagement en security zijn belangrijke onderwerpen binnen het DevOpsteam en maken deel uit van het takenpakket.
Vervanging van collega's uit andere disciplines indien nodig.
Meedraaien in standbydiensten.

KNOCK-OUT:

Je beschikt over minimaal een vierjarige erkende HBO opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Overleggen van diploma is vereist.
Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring als lead developer.
Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Java/J2EE ontwikkelaar in grote organisaties (>500 medewerkers).
Je bent bereid om in piketdiensten te participeren.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met build pipelines en ontwikkeltools zoals Eclipse, Maven en Bitbucket. Weging 30%.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met security en de werkzaamheden die hieruit voortkomen zoals lifecyclemanagement en secure development. Je hebt bij voorkeur meer dan 2 jaar ervaring. Weging 35%.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. Weging 25%.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Trefwoorden: Java J2EE ontwikkelaarOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
28 oktober 2019
referentie:
ITC-BTIT27633
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
14-08-2019 11:57:35