Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2021-02649
Omgeving: Odijk
Startdatum: 13 september 2021 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 september 2022
Optie op verlenging: Ja tot 30 september 2023
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: vrijdag 18 juni om 12.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een Senior Java developer voor 36 uur per week.

Het doel van het project Webcrawling is het implementeren, (door)ontwikkelen en beheren van een operationeel WebCrawling platform op de eigen private cloud infrastructuur, doormiddel van een voltallig devops team, waardoor onderzoeksteams van diverse hoofdportefeuilles geautomatiseerd data uit informatiebronnen van het internet kunnen verzamelen, gebruiken, bewerken en beheren zodat digitale criminaliteit beter kan worden besteden en voorkomen.

De applicatie-omgeving wordt overgezet naar een eigen tenant binnen het Big Data Platform dat speciaal daarvoor is ingericht. De bestaande applicatie voor het thema Mensenhandel/Darkweb wordt nu al operationeel door eindgebruikers bij de verschillende onderdelen in opsporing gebruikt.

Doelstelling

Voor de ontwikkeling van applicaties binnen verschillende big data frameworks wordt gezocht naar senior Java developers met ervaring in het ontwikkelen van op microservices software architectuur gebaseerde applicaties met Spring Boot, gebruik makend van big data technologie stacks zoals Kafka, Elasticsearch, Cassandra, MongoDB e.a.. Focus ligt op de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe applicaties in de vorm van analytische processen en het vastleggen en verwerken van grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data.

Verantwoordelijkheden

Je gedraagt je als ervaren software developer van big data applicaties in een bestaand DevOps team en binnen de agile projectaanpak werk je mee aan de totstandkoming van de applicaties.

Je werkt graag samen in een DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen.
Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt.
Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee.
Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer.
Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten.
Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten.
Vakmatige Taken

Als ervaren software developer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon.

Functie-eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar werkervaring als Software Developer, waarvan minimaal 3 jaar als Senior software developer.
Je hebt in afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwikkelen in Java.
Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Agile-, Continuous Delivery- en DevOps werken.
Je hebt in de de afgelopen 3 jaar werkervaring met Spring Framework, Microservices, én onderhoud en support op de door jouw/-team ontwikkelde applicaties die in productie draaien.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt werkervaring met Spring Framework - Spring Boot 2+.
Je hebt werkervaring met Axon Framework.
Je hebt werkervaring met de concepten: - CQRS - event sourcing - messaging (JMS, Kafka) - containerisation (Docker/Kubernetes) - Oauth - REST API's.
Je hebt werkervaring met de (gedistribueerde) databases: - SQL en NoSQL databases - MySQL/Galera; - Elasticsearch.
Je hebt werkervaring met front-end programmeertalen en tools: - HTML5 - CSS3 - JavaScript - XPath.
Je hebt werkervaring met de programmeertalen en omgevingen: - Java 8+ - Linux.
Je hebt werkervaring met de toolings: - Git - Jenkins - Maven - Nexus - Sonar - Keycloak.
Je hebt werkervaring met: Test automation - Networking en security - Objectoriëntatie - Datastructuren.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.

Trefwoorden:OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Odijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
13 september 2021
referentie:
ITC-2021-02649
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
11-06-2021 11:20:31