Always on track to the perfect match

Referentienummer: 2022-00284
Omgeving: Den Haag en thuiswerken
Startdatum: 14 februari 2022
Einddatum: 30 april 2022
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: maandag 24 januari 2002 tussen 9.00 en 12.00
Sluitingsdatum: maandag 17 januari 2022 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Interne Beheersing/ Interne Controle (IB/IC) Adviseur voor 36 uur per week.

Jij wordt het nieuwe teamlid binnen het team IB/IC (Interne Beheersing/Interne Controle). Vanuit dit team wordt periodiek gerapporteerd over de status van de interne beheersing binnen de IT omgeving. De rapportages worden gedeeld met de operationele 1e lijn, de interne én externe accountant.

Daarnaast is het team IB/IC een drijvende factor in een verdere professionalisering van de technische beheeromgeving van het SSC-ICT. Je bent verantwoordelijk voor het (periodiek) uitvoeren van controles op het gebied van IT processen en informatiebeveiliging. Om de controles uit te kunnen voeren maak je gebruik van systeeminformatie vanuit de technische infrastructuur. Nadat je de mogelijke bevindingen hebt gerapporteerd aan de verantwoordelijke business units denk je proactief mee in de opvolging en verbetering (Plan/Do/Check/Act). Daarin weet jij je kennis over informatiebeveiliging en interne beheersing te vertalen in acties die worden uitgevoerd door de (technische) beheerders.

Achtergrond Opdracht

Het SSC-ICT is verantwoordelijk voor het beheer van een aantal zeer grote financiële applicaties. Op aandringen van de AuditDienst Rijk is begonnen met een langlopende verbetertraject. Door de directie is hierin een versnelling aangebracht door een aantal specifieke verbetertrajecten en de inrichting van een interne audit functie. Inmiddels is er tevens een team IB/IC ingericht om toe te zien op de interne beheersing. Dit team is verantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van controles op de interne beheersing en toe te zien op (proces)verbeteringen. Het team IB/IC is direct onder de manager ERP geplaatst.

Organisatorische context en cultuur

Het SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ze zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk en servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. Het Shared Service Centrum ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen we ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT- diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU- voorzitterschap. Zo zorgen we dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.

KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met Informatiebeveiliging (ISO 27001/2).
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het beheer (housing, hosting en Applicatiebeheer) en ERP systemen zoals SAP en/of Oracle eBS.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met informatiebeveiliging in een complexe IT omgeving.
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met interne beheersing in een complexe IT omgeving.
Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met het (technisch) beheer en de architectuur van grootschalige ERP applicaties.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met interne beheersing (ITIL, ASL).
Je hebt ervaring binnen een grootschalige en complexe technische beheeromgeving.
Je hebt ervaring met in control framework (3 lines of defence).
Je hebt affiniteit met het inrichten van Interne controle (AO/IC) en interne beheersing (Controle Framework).

Competenties:

Zelfstandig - in de rol als IB/IC medewerker dien je zelfstandig controles uit te kunnen voeren en verbeterplannen te ontwikkelen en door te voeren.
Deskundig - als IB/IC medewerker word je een sparringspartner van de 1e (operationele) lijn. Dit betekent dat jij wordt gezien als een specialist op het gebied van interne beheersing en informatiebeveiliging.
Vasthoudend - als IB/IC medewerk kom je te werken in een nieuw team. Dit betekent dat nog niet de gehele organisatie is gewend aan de rol en toegevoegde waarde die IB/IC voor de organisatie met zich mee brengt. Derhalve dient de IB/IC'er overtuigend te zijn om deze toegevoegde waarde uit te dragen maar ook om eventuele weerstanden te overwinnen.

Trefwoorden: Applicatie, beveiliging, adviseurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Den Haag en thuiswerken
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:

start project:
14 februari 2022
referentie:
ITC-2022-00284
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
14-01-2022 12:05:01