ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Integratie consultant IDD.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Vanuit de JIVC afdelingen komen veel aanvragen binnen voor de realisatie van interfaces/webservices tussen Defensie systemen onderling of externe systemen. De verwachting
is dat voor migratie S/4HANA veel interfaces gemigreerd danwel opnieuw ontwikkeld moeten worden. Hiervoor heeft het IDD team extra capaciteit nodig.
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven)
uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC
werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving opdracht:
De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van interfaces. In het complexe Defensie ITlandschap is dat een flinke en interessante klus.
Voor externe koppelingen en domein overstijgende interne koppelingen wordt ons team ingeschakeld. De (senior) adviseur trekt inhoudelijk de kar. De adviseur is het eerste en
laatste contact voordat een interface in productie en beheer gaat. Dat betekent dat er veel geschreven en geregeld moet worden. Veel samenwerken met de netwerkmensen van
Defensie is nodig. Het is daarom zaak dat je thuis bent in TCP/IP, TLS, HTTP, gateways, proxies, enz.
De werkzaamheden zijn functioneel en technisch van aard. Je schrijft de impactanalyse voor de (interne) klant en de technische documentatie voor beheerders. Je schrijft
ontwerpen en je test de nieuwe interface met SOAP UI of een andere tool. In geval van incidenten stuur je de keten aan en je zoekt met netwerktools mee naar de oorzaak.

Inzet Periode:
Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Maasland

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT consultant.
2. Je hebt 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de realisatie van applicatie integratie en webservices.
3. Je hebt 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Integratie broker IBM (versie 10).
4. Je bent 38 uur per week beschikbaar.
5. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het schrijven van softwareontwerpen.
2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met een of meerdere integratietools.
3. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het aansturen van collega teamleden in een omgeving waar planmatig gewerkt wordt.
4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in het uitvoeren van systeem/ketentesten en begeleiden van acceptatietesten.
5. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met technische architectuur van een integratie landschap.
6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met verschillende stakeholders, waaronder (interne) klanten, technisch beheerders en functioneel beheerders.
7. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met JAVA, HTTP, XML, TLS, en TCP/IP.

Competenties:
- Analyseren;
- Samenwerken;
- Communiceren;
- Beïnvloeden.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 1680 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: 38 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-01-2021
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: z.s.m.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Integratiespecialist, ICT Consultant, JAVA, HTTP, XML, TLS, TCP/IPOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Maasland
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
z.s.m.
referentie:
ITC-ICMO07439
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
38 uur
publicatiedatum:
14-01-2021 11:47:04