ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Inkomensconsulent Beheer.

Onze organisatie:
Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken.
De ambitie van Werk en inkomen is een Rotterdam waarin veel minder mensen dan nu afhankelijk zijn van een uitkering voor levensonderhoud. Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet. Wij verwachten dat Rotterdammers die kunnen werken er alles aan doen om een baan te vinden. De uitkeringen willen wij rechtmatig verstrekken en daarvoor vinden ook regelmatig her controles plaats.

De afdeling:
Inkomensbeheer is een wettelijke taak en wordt door afdeling Beheer Inkomen uitgevoerd. Doel van de afdeling Beheer inkomen is het efficiënt beheren van de uitkeringen door middel van een uniform proces. Het voorbereiden en beoordelen of en tot welke hoogte en duur aanvragers in aanmerking kunnen komen voor een inkomensvoorziening binnen de kaders van relevante wet- en regelgeving (Bijzondere Bijstand).
Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte. Het project bestandsanalyse is een onderdeel van Beheer Inkomen en het team bestaat uit een klein team van zeven betrokken en gedreven collega’s.

Jouw functie:
Het beheer van de toegekende inkomensvoorziening, het handhaven van de rechtmatige verstrekking, inclusief de eventuele verrekening, terugvordering of verhaal op onrechtmatig ontvangen inkomensvoorzieningen. Alles gericht op het verhogen van de uitstroom en verlaging van de uitkeringshoogte.

Werkzaamheden:
- Toetst en beoordeelt inkomensvraagstukken, met name belastingvraagstukken.
- Toetst en beoordeelt vermogensvraagstukken algemeen.
- Haalt en geeft informatie aan doelgroepen inzake hun persoonlijke inkomenssituatie.
- Stemt bevindingen af met en draagt informatie over aan collega’s binnen de afdelingen Toetsing & Toezicht, Werkintake & Prematching, Matching en Beheer Inkomen.
- Voert gegevens in en completeert dossiers conform richtlijnen ten behoeve van het beheer.
- Maakt rapportages over onderzoeksbevindingen op individueel niveau o.a. ten behoeve van het handhavingsproces.
- (Her)berekent inkomenssituaties in het kader van een eventuele verrekening of terugvordering.
- Draagt zorg voor een tijdige beëindiging van de uitkering aan de hand van verkregen informatie over de (inkomens)situatie van de aanvrager.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je hebt een MBO sociaaljuridisch medewerker of soortgelijk afgerond + minimaal 2 jaar ervaring als inkomensconsulent of
- Je hebt een HBO Sociaal Juridische Dienstverlening of soortgelijk afgerond + 1 jaar ervaring als inkomensconsulent of
- Je hebt Sociale Rechten of soortgelijk afgerond + 1 jaar ervaring als inkomensconsulent, opgedaan in de afgelopen 2 jaar.
- Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met inkomstenverrekening.
- Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met mutaties in Socrates.
- Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving: Participatiewet.
- Je hebt affiniteit met sociale zekerheid en voorzieningen.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt een aanvullende afgeronde opleiding fraude alertheid.
- Je hebt kennis van en ervaring met Socrates raadplegen.

Competenties:
- Communiceren (Drukt zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit bij contacten van verschillend niveau. Formuleert tactvol, houdt rekening met de behoeften en belangen van de ander. Stelt zich open voor een gesprek; luistert, stelt vragen en vraagt na of hij de ander goed begrepen heeft.)
- Integriteit (Verkrijgt door kennis, houding en gedrag vertrouwen van anderen, is open naar anderen doch discreet over gevoelige zaken. Aanvaardt persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van gemaakte afspraken. Voelt zich persoonlijk aangesproken om, ook onder stevige druk, de gestelde normen in woord en gedrag te handhaven)
- Klantgerichtheid (Is proactief en verdiept zich in de situatie of vraag van de klant. Biedt ongevraagd service en extra ondersteuning. Zoekt actief naar oplossingen voor klachten of problemen)
- Accuratesse ( Werkt zelfstandig aan het zorgvuldig en met precisie uitvoeren van taken met een middellange doorlooptijd. Levert tijdig het afgesproken resultaat aan en koppelt op tijd terug indien dit niet lukt.)
- Resultaatgerichtheid ( Is in staat zijn eigen werkzaamheden te benoemen in concrete doelen en weet deze zodanig in te richten en uit te voeren zodat het doel bereikt wordt. Gaat door tot het afgesproken resultaat is bereikt. Handelt op eigen initiatief binnen het vastgestelde kader van de opdracht. )
- Stressbestendigheid ( Stelt anderen bij hoge werkdruk gerust door kalm optreden. Stelt bij (tijds)druk prioriteiten en blijft doeltreffend handelen. Accepteert kritiek of tegenwerpingen en kan dit relativeren )
- Planmatig werken ( Structureert het eigen werk(proces). Maakt voor zichzelf een planning met realistische doelen, meet tussentijds en behoudt het overzicht.)
- Flexibiliteit ( Schakelt over op een nieuwe werkwijze, houding of aanpak als daardoor de efficiency verbetert. Pakt nieuwe zaken snel op en doorbreekt vaste gewoontes, regels en/of procedures )
- Besluitvaardigheid ( Durft ook onder tijdsdruk te beslissen. Beslist of neemt een standpunt in zodra de belangrijkste informatie voorhanden is. Neemt ook beslissingen bij tegenstrijdige belangen.)

Wdba:
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet op ZZP basis niet mogelijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 13-04-20202
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: € 45
Sluitingsdatum: 30-03-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 13, vermoedelijk 03-04-2020

Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- Uw reactie bij voorkeur via ons webportaal: klik hier
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Consultant Inkomen Beheer Uitkering sociaaljuridisch sociaal domeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Richard Altena
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
€ 45
start project:
13-04-2020
referentie:
ITC- ICQ-TP 202000109
duur opdracht:
8 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
25-03-2020 15:25:42