Referentienummer: 2023-05290
Omgeving: Driebergen-Rijssenburg
Startdatum: 01 december 2023 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 november 2026
Optie op verlenging: Geen
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 16 oktober om 12.00 uur

BlueTrail is op zoek naar een Infrastructuur Engineer voor 36 uur per week.

In de Productlijn Infrastructure Services, +30 medewerkers, beheren we de centrale Virtualisatie en Storage omgeving van de Politie. Voor een uitbreiding van onze dienstverlening zijn wij opzoek naar een engineer Backup, met voldoende kennis van storage en virtualisatie.

De uitvoering van het beheer is ingericht volgens de ITIL termen dagelijks en proactief beheer. Dagelijkse en continue monitoring van onze systemen, incident-management en change-management.
Proactief werken we, binnen de Productlijn, aan changes getriggerd door LCM, capaciteit-management en verbeteringen van onze producten, tooling en processen, waarbij verder automatisering binnen het team wordt opgepakt.
Samen met andere Productlijnen leveren we IaaS- en PaaS-platformen.. De fundering voor het applicatielandschap van de Politie.
De formele standplaats is de Odijkerweg te Driebergen, en de mogelijkheid bestaat dat er periodiek werkzaamheden zijn op de PDC-locatie te Rotterdam.

Doelstelling

Met de dienstverlening van ons team , verzekeren wij de operationele politie-organisatie van een 24/7 Compute en Data fundament. Het team beheert hiervoor meerdere VM, NAS, SAN en backup omgevingen gebaseerd op software van onder andere VMware, NetApp, HPe, Dell, Brocade en Commvault. Binnen deze opdracht wordt gewerkt aan een LifeCycle van de Backup omgeving. Samen met het team houden we de winkel open en voeren de verbouwing uit.

Verantwoordelijkheden

Binnen en samen met het team ben je verantwoordelijk voor het optimaal performen van de infrastructuur dienst, backup specifiek. Het ITIL matig oppakken en uitvoeren van changes, binnen de voor de dienst geldende normtijden. Het proactief communiceren binnen het team over de werkzaamheden, afwijkingen en eventuele risico's.

Dagelijks beheer;
Monitoring van de systemen en health checks;
incidenten oplossing, onderzoeken en hier performance analyses van maken;
uitwerken en uitvoeren van standaard changes;
Binnen CI/CD voor de verder verbetering van ons beheer.

Algemeen beheer;
Meedraaien in de grotere trajecten van LCM, Capaciteitsuitbreiding en/of vernieuwing;
taken automatiseren en hier servicetools voor bouwen;
verbeteringen voorstellen, uitwerken en implementeren;
security en risico’s inventariseren én managen.
Afhankelijk van de complexiteit van de change (incident of levering/maatwerk) kunnen meerdere oplosgroepen betrokken zijn. De eigenaar van de change zal dan de technische leiding op zich nemen, over de taken binnen de change.

Contacten

Voor de uitvoering van je werkzaamheden onderhoud je contacten in diverse verantwoordelijken; DeliveryManagement, voor prioriteiten, financieren en tijdslijnen. ChangeControl en Projectmanagement, taakafstemming en tijdslijnen. Oplosgroepen, afstemming oplossing. Teamleden, technische afstemming en overdracht.

Eisen bij de opdracht:

Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
Je bent in het bezit van Commvault certificaten, relevante release.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als Infra-beheerder bij een grote organisatie (+1000 medewerkers).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met Storage en Backup.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met Commvault 11/HyperScales.
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 trajecten uitgevoerd, waarbij technische leiding bij jou belegd was.
Je hebt werkervaring en kennis van ICT binnen Storage.

Wensen bij de opdracht:

Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met minimaal één van de genoemde Infra-componenten: - VMware in relatie tot HPe of Dell hardware - HPe-3PAR/Primera - Brocade SAN switches - NetApp CDOT.
Je hebt werkervaring en kennis van ICT binnen de InfraStructuur, Compute, virtualisatie, operating systems, netwerken, programmeer-skills (scripting, powershell, python).
Je hebt werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van ICT. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Trefwoorden: InfrastructuurOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
BlueTrail
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Driebergen-Rijssenburg
provincie:
Utrecht
uurtarief:

start project:
1 december 2023
referentie:
ITC-2023-05290
duur opdracht:
11 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
19-09-2023 09:34:35