ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Information Engineer DSO.

Opdracht omschrijving:
Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie.

Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer, helaas door COVID 19 voorlopig nog voornamelijk vanuit huis, al zijn er in overleg met manager en team mogelijkheden op locatie te werken. Om even je zinnen te verzetten kan je hier met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld Voor de teams OZON en Viewer Regels op de Kaart zijn we op zoek naar een Senior Information Engineer. Het Kadaster is ketenpartner in het Digitaal Stelsel van de Omgevingswet (DSO). We zijn samen met andere ontwikkelpartners georganiseerd in operationele beheerorganisaties (OBO’s).

De diensten die de verschillende OBO’s ontwikkelen en beheren, vormen de operationele keten van het DSO-LV. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten en regels over ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, water en natuur. De Omgevingswet moet verheldering en efficiëntie bieden. Een samenhangende benadering moet leiden tot een goede en duurzame fysieke leefomgeving. De teams binnen de OBO’s werken nauw samen om de gewenste functionaliteit voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet te realiseren. In dat programma werken verschillende organisaties op een Agile wijze samen op basis van het SAFe framework. Dat betekent onder andere dat er wordt gewerkt in sprints van 2 weken en Program Increments van een kwartaal. Ozon vervult een belangrijke rol in het Digitaal Stelsel Omgevingswet door Omgevingsdocumenten beschikbaar te stellen. Op basis van de API’s van Ozon is het mogelijk Omgevingsdocumenten te bekijken in de Viewer Regels op de kaart. Daarnaast maken ze een koppeling met Toepasbare Regels mogelijk waarmee burgers worden geholpen bij het aanvragen van een vergunning.

De Viewer Regels op de Kaart is de GEO-viewer van het DSO Omgevingsloket. De viewer maakt het mogelijk om op te zoeken welke regels gelden voor een specifieke activiteit op een bepaalde locatie. Deze regels zijn te bekijken in samenhang met regels die in voorbereiding zijn en regels die in de nabije toekomst gaan gelden. Ook is het mogelijk om regels te bekijken die in het verleden geldig waren. Opdrachtomschrijving Beide teams hebben behoefte aan een Information Engineer die helpt met het sprint ready maken van ontwikkelwerk. Het gaat onder andere om user stories opstellen en om backlog preparation en refinement. Daarbij is de verbinding van beide teams onderling, die als backend en frontend applicaties van elkaar afhankelijk zijn, en met de externe teams en DSO-organisatie van belang. Aanvullende taken betreffen analyse ten behoeve van bug fixing en het opstellen van release notes. Belangrijkste technieken, methoden en tools Jira; Miro; MS Office 365; MS Sharepoint.

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn


 • Het zorgen voor verbinding tussen beide teams en opzoeken van verbinding met de andere teams in de keten;

 • De teams vertegenwoordigen bij development overleg in ketenverband;

 • Deelnemen aan het gebruikersoverleg van Regels op de Kaarten en het met de PO en UX-designer inventariseren van de uit dit overleg voortkomende gebruikerswensen;

 • Het analyseren van incidenten en meldingen ter ondersteuning van bug fixing;

 • Het periodiek opstellen van release notes voor Ozon.
Taken


 • In beide teams bijdragen aan de preparation en het sprint ready van backlog items;

 • Bijdragen aan de refinement sessies en andere scrum events van de teams;

 • Met de teams deelnemen aan de SAFe/Agile events van het DSO-programma;

 • Analyseren en specificeren van benodigde ketenbrede Business Features;

 • Gebruikerswensen vertalen naar user stories;

 • Afstemmen met Product Owners, UX designer en Software Architect;

 • Functionele specificaties leveren voor de ontwikkelaars;

 • Het analyseren van gebruikersvragen en zo nodig het vertalen ervan naar user stories.

Functie eisen (knock-out criteria):
 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 01-09-2022 of zo spoedig mogelijk tot en met 31-08-2023 voor 32-40 uur
 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.
 • Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met Scrum, backlog preparation en refinement.


Functie wensen (gunningscriteria):

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring met Scrum, backlog preparation, refinement en user stories (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U geeft een beschrijving van uw ervaring werken in meerdere teams en met partners in ketens (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).

 • U toont duidelijk aan welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).
Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: ApeldoornStartdatum: 01-09-2022
Duur: 31-08-2023
Optie op verlenging: 2 x 6 maanden
Inzet: 32 - 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12 augustus 2022

Sluitingstijd: 9.00
Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 18 augustus 2022 in Apeldoorn of via MS Teams.

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Information Engineer DSOOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Apeldoorn
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-09-2022
referentie:
ITC-ICAP15848
duur opdracht:

uren per week:
40 uur
publicatiedatum:
28-07-2022 11:23:34