ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Informatiemanager.

Omschrijving opdracht:
Team I&A (en CIO Office in oprichting)
Jij gaat samen met je collega IM-ers opereren vanuit de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A) in het cluster informatiemanagement (IM). I&A verzorgt zowel concern breed als organisatie specifiek de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. In het cluster IM zijn alle rollen m.b.t. informatiemanagement bij elkaar gebracht Naast de IM-ers, o.a business- en informatieanalisten en procesanalisten/ontwerpers.

De rol van “business” informatie manager (IM) is in ontwikkeling. Samen met jouw IM-collega’s zal je de rol verder vormgeven en professionaliseren, zoals het definiëren en implementeren van breed gedragen IM/IV-processen, standaarden en richtlijnen, de acceptatie van de rol door de toegevoegde waarde te laten zien. Het creëren van draagvlak en laten groeien van de IM-rol tussen business en IT op strategisch, tactisch en soms operationeel niveau, naast het intercollegiaal coachen van jouw collega IM’ers.
Jij bent verbinder en schakel tussen de business en IT. Je bent een spin in het web als het gaat om de informatievoorziening. Voor een domein ben je het eerste aanspreekpunt voor alle behoeften rondom de inrichting van de informatievoorziening. Door proactief in contact te zijn met de business binnen een domein, breng je behoefte met behorende vragen, wensen en eisen in kaart en verbind je de vraag aan het aanbod vanuit het team I&A. Als er geen passend aanbod is dan start je initiatieven op voor de verkenning van nieuwe, mogelijke informatievoorziening oplossingen. Andersom ben je voor I&A de betrokkene om het aanbod vanuit I&A bij de business onder de aandacht te brengen.
Voor de planning van de inrichting van de informatievoorziening, zorg je dat businessbehoeftes van een domein worden beschreven in een (voor de organisatie goed leesbare) meerjaren domein-informatievoorzieningen plan met een jaarlijkse IV roadmap. Met de collega BIM’ers van de andere domeinen werk je nauw samen zodat sturing kan worden gegeven aan inrichting van de totale informatievoorziening van de provincie Utrecht, vanzelfsprekend ook in samenwerking met andere disciplines als IV&P, Architectuur en Service Management. De positionering van het informatiemanagement binnen de Provincie in het CIO Office in oprichting gaat helpen bij het professionaliseren van de IM functie. Ook het collegiale samenspel met andere provincies en partners (zoals RIVM, gemeenten, Universiteit Utrecht) wordt in samenspraak ingevuld.
Je bent initiatiefrijk en vindt het leuk om informatievoorzieningsvraagstukken goed af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Je adviseert hierbij het MT van een domein en je levert daarnaast een bijdrage aan de kaderstelling/beleidsontwikkeling op het gebied van informatievoorziening. In deze veelzijdige functie werk je nauw samen met het management, de concern adviseur I&A en de collega adviseurs I&A zoals de business analist, architecten, technische- en functionele specialisten.

Omschrijving werkzaamheden:
- Het opstellen van het Domein Informatieplan van het domein afgestemd met de informatieplannen van de andere domeinen. Het resultaat is een meerjaren provinciaal Informatieplan. Hieruit volgt de jaarlijkse IV roadmap voor zowel het domein als de Provincie;
- In je rol als IM draag je actief bij aan het verbeteren van de bedrijfs- en werkprocessen, informatie (gegevens), ICT-voorzieningen en de samenwerking in de ketens om haar rol naar haar klanten goed in te kunnen vullen. Je hebt hierin een initiërende en analyserende rol. Denk hierbij aan: veranderende wet- en regelgeving, procesanalyse en -optimalisatie, informatie beheer, - beveiliging en – beschikbaarheid;
- Intermediair naar andere domeinen: w.o. samen werken, behartigen belangen, toepassen kaders, afstemmen Business Informatieplannen.

Informatievoorziening:
Eén van de pijlers onder deze ambitie is een goede informatievoorziening. Het proces dat zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan worden vertaald in informatievoorziening. De Provincie staat voor de uitdaging om een organisatie op te bouwen die in staat is om op het juiste moment aan de juiste partijen informatie beschikbaar te stellen, rekening houdend met de bestaande systemen en de innovaties die elke dag aangeboden worden.
“Kant en klare toepassingen verdwijnen naar de achtergrond en nieuwe mogelijkheden komen aan het licht. Je moet als vakmens in staat zijn om ervaringen van gisteren opnieuw vorm te geven in omstandigheden van vandaag. Hierbij is één ding zeker: je kent noch de vraag noch het antwoord op de vragen van morgen. Het is aan jou om opnieuw waarde te creëren in deze digitale wereld.”
De Provincie Utrecht heeft de ambitie dat elk domein in het primair proces, haar informatiemanagement functie verder professionaliseert. Hiertoe zal elk domein de rol van Informatie Manager invullen en voorlopig centraal en integraal vanuit het cluster IM in het team I&A.

Omschrijving opdrachtgever:
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.
Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Gewenst profiel:
- Brede theoretische en praktische kennis van informatiemanagementprocessen.
- Kennis van methoden als Informatieplanning, Business Analyse, BISL is een pré.
- Interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits.
- Bekend met het IT-landschap en procesmanagement van overheden en snapt de impact van bedrijfsapplicaties op belangrijke administratieve, logistieke en politieke processen.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau.
2. Je hebt minimaal 3 jaren relevante en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 6 jaren.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met het oplossen van complexe informatievraagstukken en de ICT-oplossingen in de afgelopen 6 jaren.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-bachelor niveau en/of WO-bachelor niveau.
2. Je hebt minimaal 3 jaren relevante en aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 6 jaren.
3. Je hebt aantoonbare ervaring met het oplossen van complexe informatievraagstukken en de ICT-oplossingen in de afgelopen 6 jaren.
4. Je hebt in minimaal 2 verschillende omgevingen ervaring met het zelf introduceren én professionaliseren van de IM-rol in de afgelopen 8 jaren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-8-2022
Duur: 31-7-2023
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-6-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 7-7-2022


- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: InformatiemanagerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Nicole Mons
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Utrecht
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
1-8-2022
referentie:
ITC-ICG15105
duur opdracht:
onbekend
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
21-06-2022 12:24:21