ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatiemanager.

Omschrijving opdrachtgever:
Ruim 850.000 inwoners, zeker 150.000 ondernemers en meer dan 20 miljoen toeristen per jaar; het zijn de imposante cijfers van Amsterdam. Daarbij hoort een sterke, wendbare gemeentelijke organisatie. Zo starten we jaarlijks met de bouw van 7.500 woningen. We streven met onze partners naar klimaatneutraliteit in 2050. We creëren een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. We scheppen een optimaal economisch klimaat. Et cetera. Voor al deze prestaties is optimaal informatiemanagement essentieel. Dat weet jij als Informatiemanager als geen ander. Dankzij jou verstrekken wij de juiste informatie, op het juiste moment, aan de juiste mensen. De IV-eenheid (straks ongeveer 230 fte) verzorgt de informatievoorziening van de dertien directies in het cluster Ruimte en Economie, de drie directies in het cluster Stadsbeheer en de zeven Stadsdelen (in totaal ongeveer 5500 fte).

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving werkzaamheden:
Amsterdam is een stad met veel informatie-uitdagingen. Als informatiemanager weet je de impact van alle veranderingen op het IT landschap in te schatten en om te zetten in passende maatregelen. Jij slaat de brug tussen business en IT. Of het nu gaat om nieuwe businesswensen of wet- en regelgeving, jij overziet wat nodig is en vertaalt maatschappelijke opgaven naar passende informatie-oplossingen.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Als accounthouder weet je wat er speelt, je identificeert de behoefte van het account en vertaalt deze samen met de businesspartner naar een strategisch informatieplan.
- Je voert impact- en veranderanalyses uit en vertaalt dit naar de consequenties voor verander- en risicomanagement.
- Je voert regie en coördinatie over complexe en soms bestuurlijk gevoelige informatieprojecten.
- Je zorgt voor het opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening en initieert het opstellen van businesscases, projectintakes, architecturen en (Europese) aanbestedingen.
- Je regelt de voorbereiding, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van informatiebeleid en projectenportfolio.
- Je zit bovenop ontwikkelingen die relevant zijn voor een digitale en moderne overheid, en weet deze te vertalen voor je account.
- Je bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de diensten die je met je accountteam levert aan je businesspartner.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over WO werk -en denkniveau bij voorkeur in de richting van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica of Bedrijfskunde.
4. Je bent gecertificeerd als scrummaster en productowner.
5. Je voelt je thuis in een brede functie met verschillende taakgebieden en kan goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden en hebt ervaring als productowner.
6. Je hebt ervaring met business- en informatieanalyse technieken: verander- en impactanalyse en met gegevens- en informatiemodellen.
7. Je hebt bij voorkeur ervaring met business- en informatiearchitectuur en bent bekend kwaliteitsaspecten zoals informatieveiligheid en privacy.
8. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar als informatiemanager.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring in een leidinggevende rol (is bekend met leiding geven aan een team of projectteam of ontwikkelteam bijvoorbeeld).
2. Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met agile werken.
3. Je hebt ervaring met het uitwerken, inrichten en vormgeven van de propositie voor de informatiedienstverlening voor de businesspartner.

Competenties:
- Bestuurlijk sensitief
- Initiatiefrijk
- Overtuigingskracht
- Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 15-10-2019
Duur: 15-10-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 43

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Informatiemanager, Informatie, managerOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Flex Profs
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
15-10-2019
referentie:
ITC-ICI03662
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 09:49:00