ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatiemanagement adviseur.

Omschrijving opdracht:
De vreemdelingenketen heeft tot doel om de informatie-uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners te digitaliseren. Met alle ketenpartners worden (keten)processen geanalyseerd en op basis daarvan wordt een voorstel gedaan hoe de informatie-uitwisseling tussen ketenpartners het beste gedigitaliseerd kan worden. Deze voorstellen moeten vervolgens worden getoetst bij de betrokken organisaties en de impact moet worden bepaald.
De business analist t.b.v. de vreemdelingentaak binnen de NP heeft tot voornaamste taak de interne werkprocessen van de AVIM ten behoeve van de migratieketen te analyseren en daarbij een proces- en informatieanalyse uit te voeren met het oog op digitalisering. Hij/zij analyseert de impact van digitaliseringsvoorstellen op de business en doet op basis daarvan ontwerpvoorstellen voor het proces en de systemen. Daarbij vormt het primaire proces het uitgangspunt. Tevens werkt de business analist mee aan de analyses op ketenniveau en schrijft in samenwerking met ketenpartners mee aan digitaliseringsvoorstellen, om te beginnen het voorstel voor de I&R regietafel, daarna wordt het werk ingevuld op basis van de geldende prioritering van de backlog van de Adviesgroep Migratieketen.
De business analist is de linking pin tussen de business en de techniek. Hij/zij is zowel een aanspreekpunt vanuit de business als voor het (Scrum) ontwikkelteam. De business analist dient daartoe een uitgebreide kennis te bezitten van de werkprocessen en de vreemdelingen (keten)systemen en daarbij ook de (on)mogelijkheden van digitalisering goed te kennen.
Naast de analyse werkzaamheden is de business analist ook betrokken bij de realisatie en implementatie van digitaal werken. Hiertoe strekt het tot de aanbeveling wanneer de business analist kennis heeft van en ervaring heeft met veranderkunde. In samenwerking met het team van analisten worden veranderkundige interventies toegepast.
We zoeken een proactieve business analist met interesse voor de vreemdelingenportefeuille van de politie, die gemotiveerd wil bijdragen aan het vergroten van de digitalisering van de ketensamenwerking.
Taken en activiteiten die voorvloeien t.b.v. de opdracht zijn:
- Je analyseert processen binnen de eigen organisatie met inhoudelijk experts.
- Je analyseert de huidige ketenbrede processen.
- Je bepaalt samen met andere ketenpartners de wijziging (digitalisering) van het ketenbrede proces, rekening houdend met de inhoudelijke processen, de centrale voorzieningen en de systemen van de ketenpartners.
- Je stelt digitaliseringsvoorstellen op of past bestaande digitaliseringsvoorstellen aan.
- Je doet impact analyses in de eigen organisatie op basis van de digitaliseringsvoorstellen.
- Je ontwerpt met inhoudelijk experts (business én techniek) nieuwe processen en werkwijzen.
- Je schrijft user stories die iedereen begrijpt.
- Je brengt de veranderstrategie tot uitvoering, mede door het toepassen van veranderkundige interventies.

Doelstelling:
Het op te leveren resultaat van deze opdracht is dat conform bovenstaande taken en activiteiten t.b.v. de vreemdelingenketen, de informatie uitwisseling tussen de verschillende ketenpartners verder wordt gedigitaliseerd. Dit is een meerjaren traject waarvoor jaarlijks in het ketenoverleg de mijlpalen worden bepaald.
Functie eisen (knock-out criteria):
1. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.
2. De kandidaat heeft een erkende, volwaardige en afgeronde WO-opleiding.
3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van een informatie management adviseur.
4. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met projecten op het gebied van digitaal werken.
5. De kandidaat heeft in de afgelopen 5 jaar aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring met het uniformeren van werkprocessen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met analysewerkzaamheden in ketenverbanden.
2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het zelfstandig opstellen van user stories en agile werken.
3. De kandidaat heeft kennis van en aantoonbare werkervaring met agile/scrum.
4. De kandidaat heeft minimaal een erkend, volwaardig en afgeronde WO-diploma in de richting van Bedrijfskunde of Bestuurskunde.
5. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.
6. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met systemen uit de vreemdelingenketen, CDD+, BVV, Sigma.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam / landelijk
Startdatum: 01-09-2022
Duur: 31-08-2023
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 27-06-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Trefwoorden: Informatiemanagement adviseur (Payroll)OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam / landelijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
01-09-2022
referentie:
ITC-ICAP15065
duur opdracht:

uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
20-06-2022 10:11:00