ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist

Omschrijving opdracht:
Als (business) Informatie analist ben je de persoon die de huidige en toekomstige werkwijze van de business weet te vertalen naar overzichtelijke procesbeschrijvingen en -platen. Daarnaast weet je verbeterwensen en -eisen concreet te vertalen naar requirements. Jij bent in staat om complexe bedrijfsprocessen uit te werken en (keten)samenhang inzichtelijk te maken, waardoor we in staat zijn om oplossingen te realiseren die voldoen aan de wensen van de business. De complexe processen en functionaliteiten weet je waar nodig te vertalen naar begrijpelijke 'user stories'. Het is jouw rol om op basis van de informatiebehoefte te helpen bij de vertaalslag naar techniek. Dit doe je door de juiste vragen te stellen en direct in gesprek te gaan met de verschillende stakeholders die verantwoordelijk zijn voor assetmanagement vraagstukken. Je zult nauw samenwerken met het BMI scrumteam.

Werkzaamheden:
- Ophalen, analyseren en definiëren van businessvragen en -wensen, en vertalen naar functionele- en technische specificaties (requirements)
- Inzichtelijk maken van de huidige en gewenste bedrijfsprocessen.
- Vraagformulering vertalen naar verschillende perspectieven en abstractieniveaus van informatiemodellen en datamodellen.
- Uitvoeren van informatie- en impact analyses.
- Mede bepalen van de meest geschikte oplossingsrichtingen van de businessvragen en -wensen

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. Het realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere organisatieonderdelen in de stad. Inkoop, advies, projectvoorbereiding- en realisatie en kennisontwikkeling- en borging zijn hierbij de belangrijkste werkzaamheden. Het ingenieursbureau valt onder het cluster Ruimte & Economie.

Programma Bouwen met Informatie:
Het Programma is verantwoordelijk voor de digitalisering van broninformatie en het ontsluiten hiervan voor diverse partijen.
De werkzaamheden bij het Programma Bouwen met Informatie zijn mede ten behoeve van het Programma Constructieve Veiligheid (OCV).

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal een hbo opleiding afgerond Business IT & Management.
4. Je hebt aantoonbare ervaring van minimaal 5 jaar.
5. Je hebt kennis en ervaring met transities (verandering) van organisaties en het hierbij overzetten en inrichten van werkprocessen en bijbehorende informatievoorziening.
6. Je hebt aantoonbaar over ervaring met het opstellen van requirements in een complex domein.
7. Je bent gewend in een AgileScrum team te werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent in het bezit van ter zake doende certificaten.
2. Je hebt ervaring met het werken aan projecten in stedelijke omgeving zoals de G4.
3. Je hebt ruime ervaring in het communiceren met opdrachtgevers, in het bijzonder met Assetmanagement en affiniteit met IT.

Competenties:
- analytisch vermogen
- goede communicatieve vaardigheden
- pragmatisch
- zelfstandig
- flexibel
- stressbestendig

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 1 juni 2020
Duur: 1 juni 2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 29-05-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 21 2020

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: informatie, analist, gemeenteOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
1 juni 2020
referentie:
ITC-ICBO05625
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
36 uur
publicatiedatum:
21-05-2020 09:55:46