ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Informatie Adviseur Omgevingsdomein.

Omschrijving opdracht:
De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Dit zijn Bedrijfsvoering, Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu & Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (DO). De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen – de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur – en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel, juridisch, facilitair en ICT. Het team Informatie (verder: BVINF), waar de adviseur deel van gaat uitmaken, levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en –architectuur en informatiebeheer.

Omschrijving project:
Vanuit het programma “Omgevingswet” zorgt Overijssel dat we klaar zijn voor de invoering van de omgevingswet (1.1.2021). Hierbij wordt gestuurd op het tijdig invoeren van de noodzakelijke veranderingen gericht op organisatie, processen en informatievoorziening. Het onderdeel Informatievoorziening wordt als subonderdeel van het overkoepelende programma “Omgevingswet” uitgevoerd binnen het STIP project Omgevingswet/DSO als onderdeel van het programma Beleid & Realiseren. Het STIP is het Strategisch Informatieplan waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. Momenteel is een dynamische impactanalyse en daarnaast een overzicht met activiteiten (gericht op realisatie) in 2020 geformuleerd. Ook worden er al geïdentificeerde activiteiten uitgevoerd.

Omschrijving opdracht:
1. Actualiseren dynamische Impactanalyse / Realisatieplan 2020:
- De impact analyse beschrijft hoog over welke acties nodig zijn op het gebied van informatie en digitalisering. Je zorgt voor het definiëren van concrete verander en implementatie projecten, passend binnen de provinciale Enterprise architectuur. Als startpunten gelden de actuele impactanalyse en het realisatieplan 2020.
- Kritisch reflecteren op ingezette realisatie
- Er zijn trajecten gestart (o.a. zaakgericht werken, samenwerking, e.d.) met een directe relatie naar de Omgevingswet/DSO. Er zal kritisch moeten worden gevolgd of de benodigde resultaten vanuit Omgevingswet perspectief ook zijn geborgd. Er dient hiervoor frequent overleg te zijn met verschillende projectmanagers.

2. Landelijke en interne Ontwikkelingen bijhouden:
- Je neemt deel aan interne en interprovinciale overleggen om aansluiting te houden bij de laatste ontwikkelingen. Je zorgt dat deze informatie wordt overgedragen aan de programmadeelnemers en de benodigde acties worden beschreven en opgenomen in het Realisatieplan 2020

3. Aansluiting Business borgen:
- Je zorgt dat we de juiste acties uitvoeren op het goede tijdstip ter ondersteuning van de organisatieveranderingen die gestuurd worden vanuit het overkoepelende programma “Omgevingswet”. Je bent de schakel tussen het STIP project Omgevingswet/DSO en het overkoepelende programma “Omgevingswet”.
- Je neemt deel aan relevante cases die worden gerealiseerd. Je analyseert de informatiebehoefte die voorkomt uit het gebruik van de nieuwe kerninstrumenten en de opnieuw ontworpen processen die daarbij horen.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
De Informatie Adviseur is verantwoordelijk voor:
- Borgen dat de wijzigingen die nodig zijn in de informatievoorziening om klaar te zijn voor de invoering van de omgevingswet per 1-1-2021 worden geïdentificeerd en uitgevoerd.
- Actualisatie dynamische impactanalyse en jaarplan 2020.
- Leveren van vakinhoudelijke expertise in business workshops.
- Identificeren van relevante ontwikkelingen vanuit landelijke gremia.
- Sparringpartner gericht op generieke en specifieke veranderingen in de Informatie Voorziening.

Interview:
Op 28-11-2019 tussen 09.00 uur en 12.30 uur. Aanwezigheid op voornoemd tijdstip is vereist en je dient hier rekening mee te houden.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 14 januari 2020 (indien mogelijk vanaf midden december 2019) tot en met 31 december 2020 voor 16 tot 24 uur per week.
2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
4. Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan in het omgevingsdomein in de periode 2017-2019 en kan daarbij de impact van de omgevingswet goed duiden. Niet alleen op abstract niveau, maar ook op implementatie niveau.
5. Je hebt aantoonbaar werkervaring opgedaan gerelateerd aan de ontwikkeling van het landelijke DSO in de periode 2017 – 2019.
6. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan als adviseur gericht op informatievoorziening in de periode 2017 – 2019.
7. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan als Informatie Adviseur binnen de overheid in de periode 2017 – 2019.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan als Informatie Adviseur binnen een provincie in de periode van 2017 – 2019.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan betreffende de relatie tussen provincie en Omgevingsdiensten in de periode 2017 – 2019.
3. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan als projectleider.

Competenties:
- Doelgericht handelen
- Organisatiesensitiviteit
- Plannen en organiseren
- Vertrouwen opbouwen
- Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
- Initiatief
- Energie

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 14-01-2020
Duur: 31-12-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 15-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 28-11-2019

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Informatie Adviseur Omgevingsdomein, Informatie, Adviseur, OmgevingsdomeinOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
marktconform
start project:
14-01-2020
referentie:
ITC-ICI03933
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
08-11-2019 13:45:14