ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Aanvraag Tijdelijke inhuur

Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Informatie-Adviseur Basis Registratie Ondergrond (BRO).

Omschrijving opdrachtgever:
De eenheid Bedrijfsvoering (verder: BV) stelt de kaders voor haar klantgroepen – de medewerkers, de leiding, de directie en het bestuur – en bedient deze optimaal in de bedrijfsvoering. De doelstellingen van de eenheid BV zijn beschreven langs de lijnen control, faciliteren en adviseren. Zij doet dit op diverse gebieden: financieel, personeel en organisatie, juridisch, facilitair en ICT. De eenheid BV bestaat uit zeven teams.
Het team Informatie (verder: BVINF), waar de Informatie-adviseur deel van gaat uitmaken, levert diensten op het gebied van informatievoorziening, informatiebeleid en –architectuur en informatiebeheer.
De ambtelijke organisatie van de provincie bestaat uit acht eenheden. Naast BV zijn dit Publieke Dienstverlening, Economie en Cultuur, Project- en Programmamanagement, Wegen en Kanalen, Bestuurs- en Concernzaken, Natuur en Milieu, Ruimte en Bereikbaarheid. De hoofden van deze eenheden zijn vertegenwoordigd in het Centraal Management Team (CMT) en de adjunct hoofden zijn vertegenwoordigd in het Bedrijfsvoeringsoverleg (BO). Er is een tweehoofdige directie (Directie-overleg, DO).
Het Shared Service Centrum ONS (Overheid en Service, verder SSC) verleent diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop aan de provincie Overijssel, en de gemeenten Zwolle en Kampen. Het beheer van de ICT infrastructuur van deze drie partners is ondergebracht bij het SSC.
De provincie heeft een Strategisch Informatieplan opgesteld (STIP) waarin de koers is uitgezet voor de ontwikkelingen in de (organisatie van de) informatievoorziening. De uitvoering van STIP is georganiseerd in twee programma’s: Lean Organiseren en Beleid & Realiseren.
Het project ‘Implementatie BRO (Basis Registratie Ondergrond)’ wordt als onderdeel van het programma “Beleid & Realiseren” uitgevoerd binnen de kaders van het ‘STIP’.

Omschrijving project:
De noodzaak van de implementatie BRO ligt in de wet BRO welke op 01-01-2018 in werking is getreden. Het project Implementatie BRO is er op gericht om de implementatie van de BRO bij de provincie Overijssel zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Dit door nader onderzoek, procesmatige aanpassingen en - technische - ondersteuning ten behoeve van het aansluiten op de Landelijke Voorziening (LV) BRO.
Eindresultaat van het project ‘Implementatie BRO’ is dat de provincie Overijssel zijn wettelijke taak als bronhouder en afnemer van BRO gegevens uitvoert door het:
- controleren van ingewonnen BRO gegevens.
- corrigeren van ingewonnen onjuiste BRO gegevens binnen wettelijk termijn.
- leveren van ingewonnen BRO gegevens aan de LV BRO.
- gebruiken van BRO gegevens.
- terug melden wanneer gebruikte BRO gegevens onjuist zijn.
De BRO is een omvangrijk project. Vandaar de gefaseerde aanpak in 4 tranches in de periode 2017-2022. Tranche 1 is vorig jaar geïmplementeerd, dit jaar wordt gestart om tranche 2 te implementeren waarna tranche 3 in 2021 volgt. Tranche 4 is gepland in 2022.
1 van de stappen om de projectresultaten te bereiken is het bepalen van de nadere informatiebehoeften voor Tranche 2 (en verder) door middel van een impactanalyse.

Omschrijving opdracht:
Het traject om de informatiebehoefte te bepalen voor tranche 2 (en verder) bevindt zich in de fase van het opstellen van een Impactanalyse.
De Informatie-adviseur analyseert binnen de huidige informatievoorziening kaders het volgende:
Wat zijn de gevolgen van de implementatie van de BRO registratieobjecten tranche 2 en verder voor de provincie als bronhouder en afnemer vanuit de volgende invalshoeken:
- organisatie (verantwoordelijkheden)
- applicaties, registraties en overige ICT-voorzieningen
- Welke eenheden worden geraakt en in hoeverre worden ze geraakt?
- Hoe kunnen de desbetreffende registratieobjecten het beste worden ingevoerd.

Omschrijving resultaten:
Naar aanleiding van de analyse worden de volgende resultaten opgeleverd:
- De impact van de registratieobjecten uit de (wet) BRO tranche 2 en verder.
- Rapportage van de analyse resultaten.
- Plan van aanpak voor het vervolgtraject: implementatie inclusief planning & begroting.
- Startpresentatie, eindpresentatie.
Na acceptatie zal aansluitend aan deze fase de desbetreffende registratieobjecten gefaseerd worden geïmplementeerd.
Na afloop van het traject kan de Informatie-adviseur ook op andere trajecten worden ingezet.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 1 september 2020 tot en met 27 november 2020 voor 16 tot 24 uur per week.
2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad.
3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding.
4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring als informatie adviseur in de periode 2014 – heden.
5. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken met verschillende stakeholders in het Informatiedomein en in het BRO domein in de periode 2014 – heden.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt kennis van Informatie-, ICT- en Procesarchitectuur binnen een Provincie.
2. Je hebt werkervaring opgedaan in relatie tot het implementeren van de BRO bij een overheidsorganisatie en kan daarbij de impact duiden op abstract- en op implementatie niveau.
3. Je hebt ervaring met het werken met BRO registratieobjecten.

Competenties:
- Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
- Organisatie sensitiviteit
- Samenwerken
- Analytisch denken
- Oordeelsvorming
- Netwerkvaardigheid
- Integraal overzicht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 01-09-2020
Duur: tot 27-11-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 16-24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-08-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20-08-2020 tussen 9:00 en 13:00 uur via Teams.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Informatie Adviseur, BROOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Ron Brussaard
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Zwolle
provincie:
Overijssel
uurtarief:
Marktconform
start project:
01-09-2020
referentie:
ITC-ICS05921
duur opdracht:
3 maanden
uren per week:
24 uur
publicatiedatum:
29-06-2020 14:49:04