ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Incident Coördinator.

Omschrijving opdrachtgever:
Organisatieonderdeel ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch Applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Regie en de CIO Office.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving opdracht:
De incident coördinator borgt de juiste registratie, consistentie en actualiteit van het incidentmanagementproces. Daarnaast verzorgt de incident coördinator rapportages en adviseert de incident manager met betrekking tot procesverbeteringen. Ook zorgt hij /zij bij hoge prio incidenten voor de coördinatie van een multidisciplinaire oplosgroep en tijdige communicatie en rapportage bij het oplossen van storingen met applicaties en technische infrastructuur op operationeel niveau zodat de normale bedrijfsvoering zo snel mogelijk wordt hersteld met een zo klein mogelijke impact impact op de organisatie en gebruikers. Dit conform het incidentmanagement proces en overeengekomen service levels. Tot slot heeft hij/zij voldoende ITIL kennis en ervaring om op vergelijkbaar niveau incidenteel ook taken uit te voeren voor problem -en changemanagement.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je dient beschikbaar te zijn voor het interview.
2. Je bent na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
3. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
4. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding informatietechnologie of vergelijkbaar.
5. Je bent ITIL foundation en - Practitioner gecertificeerd voor incidentmanagement of Service Operations.
6. Je hebt recentelijke werkervaring (minimaal 2 jaar) als coördinator Incidentmanagement of vergelijkbare rol.
7. Je hebt relevante en recentelijke werkervaring (minimaal 3 jaar) opgedaan in grootschalige en complexe ICT omgevingen en ITIL processen.
8. Je hebt kennis en ervaring met servicemanagement tooling.
9. Je bent 4,5 uur per werkdag beschikbaar (ochtend-of middagdienst), maar flexibel qua uren inzet in bijvoorbeeld de vakantie periodes.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent een gecertificeerd practitioner Problem en -changemanagement.
2. Je bent gecertificeerd Scrum en Agile.
3. Je hebt ervaring met servicemanagement tool Topdesk.
4. Je hebt relevante werkervaring opgedaan bij een middel/grote overheidsinstelling.

Competenties:
- Stressbestendig
- Communicatief
- Samenwerken
- Analytisch vermogen
- Resultaatgericht

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 11-11-2019
Duur: 31-8-2020
Optie op verlenging: ja
Inzet: 22,5 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-10-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.Trefwoorden: incident, coördinator, ITIL, toolingOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Amsterdam
provincie:
Noord-Holland
uurtarief:
marktconform
start project:
11-11-2019
referentie:
ITC-ICBO03673
duur opdracht:
9 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
09-10-2019 20:38:56