ICQ VINDT
EN VERBINDT
ICQ MOBILISEERT
DESKUNDIGHEID
ALLEEN GA JE SNELLER
SAMEN KOM JE VERDER

Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Implementatiebegeleider GCMS.

Omschrijving opdracht:
Het OM gebruikt momenteel Planon voor o.a. het aanvragen en beheren van Rijkspassen. Planon is al enkele jaren end-of-life. De leverancier ondersteunt het systeem al enkele jaren niet meer. Hierdoor werkt het niet goed meer, kent het fouten en beveiligingsrisico’s. Daarom zal Planon vervangen worden door GCMS. Het Generieke Card Management Systeem (GCMS) is een rijksbreed systeem dat het aanvragen, uitgeven en beheren van Rijkspassen ondersteund. De vervanging van Planon door GCMS staat onder tijdsdruk. Het SSC-ICT heeft aangegeven het beheer van Planon te willen stoppen per 1 juli 2020. Dit maakt dat er op korte termijn een aanpak moet liggen en voortvarend gestart moet worden met de invoering van GCMS. Om tot een goed doordacht en voortvarende aanpak te komen is technische, functionele en business kennis en ervaring nodig op het gebied van het implementeren van GCMS. Op dit moment ontbreekt deze kennis binnen het OM. Er is hierdoor bijvoorbeeld onvoldoende zicht op zowel de technische, functionele als businessimpact, de te doorlopen stappen, redelijkerwijs te verwachten tijdslijnen en risico’s hierin en geleerde lessen uit eerdere implementaties. De vervanging van Planon door GCMS verloopt daarom nog niet voortvarend genoeg.

Behoefte:
Facilities heeft behoefte aan een doortastende en ervaren technisch GCMS implementatie begeleider die op basis van eerdere ervaringen met GCMS implementaties helpt bij:
- Het opstellen van een plan van aanpak opstelt met bijbehorende tijdslijnen en begroting.
- Het opstarten van voorbereidende werkzaamheden om hiermee voortgang op de implementatie van GCMS te realiseren.
- De technische en functionele implementatie van GCMS aanstuurt en helpt realiseren.
- Een projectteam vanuit het OM technisch, functioneel en inhoudelijk begeleidt.
- De implementatie van GCMS zowel binnen het OM als buiten het OM afstemt (denk hierbij bijvoorbeeld aan zoals de ZM en BZK).
- Tijdlijnen, budget en risico’s bewaakt.

De scope van de opdracht:
Het vervangen van Planon - als systeem voor het aanvragen en beheren van rijkspassen – door GCMS door o.a. inrichten GCMS, aansluiting op SIMS, data opschoning/migratie, aanpassingen RBAC, invoering WID scan op OM locaties, aansluiting Rijksverkeershub, aanpassingen OM TCS systemen, dopen kaartlezers, communicatie en stakeholder management binnen de organisatie etc.

Buiten scope:
De vervanging Planon voor reservering van vergaderruimtes en eventuele andere functionaliteiten anders dan de toegangspas.

Resultaat:
Een succesvolle ingebruikname van het rijk brede GCMS systeem ter vervanging van Planon per 1 juli 2020.

Omschrijving werkzaamheden:
- Opstellen Plan van Aanpak met realistische planning.
- Aansturen op voortvarende implementatie GCMS met ondersteuning van projectteam.
- Afstemmen van de implementatie zowel binnen als buiten OM.
- Bewaken voortgang en kwaliteit van de implementatie.
- Budgetbewaking.
- Communicatie en stakeholder management.
- Ondersteunen bij opleiding en begeleiding gebruikers.
- Ondersteunen bij borging implementatie GCMS binnen het OM.

Locatie:
Landelijk, met DVOM Utrecht als hoofdlocatie.

Gesprekken:
Voorkeur 20-12-2019 tussen 09:00 uur en 13:00 uur. Anders: 23-12-2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur.

Beoordelingscriteria interview:
1. Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
2. Is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten.
3. Laat zien dat hij Analytisch en communicatief sterke sparringpartner voor opdrachtgever is.
4. Kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig.
5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten).

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 20 uur per week voor de periode van circa 6 maanden met optie tot verlenging.
2. Je hebt minimaal een HBO werk en denkniveau en overlegt indien je wordt uitgenodigd voor het interview een kopie van de diploma’s.
3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met invoering van GCMS en de Rijkspas binnen de overheid en de aansluiting van het GCMS op o.a. de Toegangscontrole systemen (TCS), SIMS, de Rijksverkeershub en overige relevante systemen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent beschikbaar binnen 3-6 weken.
2. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met invoering van GCMS en de Rijkspas binnen de overheid en de aansluiting van het GCMS op o.a. de Toegangscontrole systemen (TCS), SIMS, de Rijksverkeershub en overige relevante systemen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Landelijk
Startdatum: zsm na gunning
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-11-2019
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20-12-2019 tussen 09:00 en 13:00 of 23-12-2019 tussen 13:00 en 17:00

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Trefwoorden: Implementatiebegeleider GCMS, Implementatiebegeleider, GCMSOPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
ICQ Flex Profs
contactpersoon:
Marike Schuring
type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Landelijk
provincie:
Utrecht
uurtarief:
marktconform
start project:
zsm na gunning
referentie:
ITC-ICI04189
duur opdracht:
6 maanden
uren per week:
20 uur
publicatiedatum:
04-12-2019 15:49:14