Identity & Access Management (IAM) consultant (QR8528) , Rotterdam

Omschrijving:
Functie: Identity & Access Management (IAM) consultant (QR8528)
Start: 1-11-2021, 24-32 uur per week
Periode: 12 mnd+
Omgeving: Rotterdam

Omschrijving:
Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Identity & Access Management (IAM) consultant

Jouw functie
De klant wil op de middellange termijn de diensten voor IAM (identity & access management) op een hoger functioneel niveau brengen, waarbij alle relevante doelgroepen, toepassingen en bedrijfsprocessen worden meegenomen. Dit onderwerp is zeer breed in de context en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de digitaliseringsopdracht van de klant.

Om de juiste besluitvorming rond dit onderwerp te kunnen faciliteren is het eerst noodzakelijk om overzicht te creëren en te bepalen welke onderwerpen prioriteit behoeven. Belangrijke thema’s hierbij zijn het reduceren van risico’s rond ongeautoriseerde toegang, het kunnen voldoen aan relevante wet- en regelgeving (AVG, eIDAS, BIO). Vervolgens moeten volgens een programmastructuur de juiste IAM-maatregelen worden ingevoerd om tegemoet te komen aan de businessdrivers van de klant. Een belangrijke vereiste bij dit alles is dat wordt onderkend dat IAM in de eerste plaats een businessaangelegenheid is en pas in tweede instantie een relatie heeft met ICT. Dat betekent onder meer dat het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden en het inrichten van processen voorwaarden zijn voor het welslagen van het naar een hoger plan tillen van IAM. Van belang is het definiëren van een werkend operating model voor het IAM domein, rekening houdend met de bewegingen, strategie en volwassenheid van het bedrijf.
De aanbesteding voor het verwerven van de IAM voorziening is reeds van start en zal de komende maanden afgerond worden. Daarna begint de implementatie van de voorziening, in combinatie met de structureel organiseren van het uitgewerkte IAM operating model.
De consultant Identity & Access Management levert een inhoudelijke bijdrage aan dit geheel en ondersteunt de aanbesteding om de doelstellingen te realiseren.

De hoofdtaken zijn:
Geeft inhoudelijk advies over alle aspecten van IAM die aandacht behoeven, inclusief organisatorische aspecten in relatie tot het operating model;
Inhoudelijk adviseren over alle aspecten van IAM die aandacht behoeven, inclusief organisatorische aspecten in relatie tot het operating model;
Ondersteunt in de doorontwikkeling van het IAM-referentiearchitectuur die voor de langere termijn een kader biedt voor de doorontwikkeling en invoering van IAM, gebaseerd op best practices;
Voorzien in een algemeen begrippenkader van IAM-referentiearchitectuur en een handreiking voor het toepassen van de juiste standaarden;
Ondersteunt inhoudelijk in het gezamenlijk opstellen van een roadmap voor het gefaseerd kunnen invoeren van IAM, waarbij aandacht is voor zowel de technische als de financiële, organisatorische en procesmatige aspecten;
Betrekt actief stakeholders, externe partners en organisatieonderdelen;
Levert een actieve bijdrage aan het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheden;
Legt de relatie met relevante wet- en regelgeving, risicomanagement en cyberveiligheid;
Communiceert over het onderwerp IAM en het belang ervan door middel van workshops, één-op-één gesprekken en presentaties;
Acteert op het niveau van de bedrijfsvoering, maar ondersteunt medewerkers van de directie ICT waar nodig bij de uitvoering van regietaken rond het onderwerp IAM;
Het uitwerken van het operating model voor IAM voor de opdrachtgever van het IAM project.

Jouw profiel
Als IAM consultant sta jij stevig in je schoenen en beschik jij over de benodigde ervaring op het gebied van IT strategie. Je draagt graag bij aan de Informatieveiligheid en IT van de klant en met een proactieve werkhouding wil jij dit naar een hoger niveau brengen. Met jouw expertise en sterke communicatieve vaardigheden, waarbij je de belangen en strategie van de eigen organisatie en stakeholders scherp in het oog houdt, wordt de IAM voorziening een groot succes.

Eisen
Je beschikt over minimaal een afgeronde wo-opleiding;
Je beschikt over aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met identity & access management in al zijn facetten binnen een organisatie met meer dan 1000 medewerkers. Hierbij heb je de volgende ervaringen opgedaan:

Ervaring met het ontwikkelen en implementeren van IAM-referentiearchitecturen;
Ervaring met het ontwikkelen en implementeren voor operating modellen voor generieke ICT voorzieningen;
Ervaring met het aansturen en onderhouden van complexe relaties met leveranciers en andere externe stakeholders;
Aantoonbare expertise op het terrein van IV- en ICT-projecten;
Ervaring met ondersteuning van grote aanbestedingen.

Wensen
Je beschikt over een ITIL of CISSP of soortgelijke certificering;
Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met gelijksoortige verandertrajecten bij een (semi) overheidsorganisatie;
Je beschikt over ervaring met regievoering op zowel marktpartijen als interne ICT-organisaties/shared serviceorganisaties;
Je beschikt over ervaring met het overdragen van kennis (presentaties, klassikaal, kennissessies, workshops, cases).

Trefwoorden: Identity & Access Management, IAM, consultant, ITIL, CISSP,OPDRACHT​GEVER:

bedrijfsnaam:
Qualogy
contactpersoon:

type:
ZZP, freelance, interim vacature
locatie:
Rotterdam
provincie:
Zuid-Holland
uurtarief:
Marktconform
start project:
1-11-2021
referentie:
ITC-QR8528
duur opdracht:
12 maanden
uren per week:
32 uur
publicatiedatum:
14-10-2021 14:16:57